Paper 147

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (146) overview next (148)

147 - TitleTürkiye’nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına Uyumu sürecinde Ağ üzerinde Öğrenme
AuthorsDoç.Dr. Özhan Tıngöy, Marmara Üniveristesi İletişim Bilimleri Öğretim Elemanı
Erdem Öngün, M.Ü İletişim Bilimleri Bilişim Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
Öğr. Gör. Hüseyin Yüce, Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği
PC MemberNo
Contact personHuseyin Yuce, huseyin__at__marmara.edu.tr, 0 216 349 61 38
Main Fields9. Uzaktan ve İnternet Destekli Eğitim
12. Üniversite Bilişim Sistemleri
13. Yeni Teknolojiler
18. Kampus Bilgisayar Ağları
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTürkiye’nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına Uyumu sürecinde Ağ üzerinde Öğrenme

Açık ve Uzaktan Öğrenme konusunda tutum ve duruşu olumlu yönde motive ederek bireysel, bölgesel, ulusal ve de uluslar arası anlamda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Eğitim ve Gençlik programları bağlamında Açık ve Uzaktan Eğitim konuları ve Sanal Üniversite oluşumuna katkıda bulunacak bir altyapı ve ilgili koşul ve standartların oluşturulması her geçen gün daha fazla önem kazanan bir konudur.

Yerleşke Ağları, çoklu ortam ve internet teknolojileri aracılığı ile öğrenim kalitesini, kaynak ve hizmetlerin girişini kolaylaştırarak uzaktaki kaynak ve hizmetlerle paylaştırmak ve bunlara hizmet sağlama amacıyla kurulan yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası açık ve uzaktan öğrenmeye yönelik üniversite ağlarına verilen addır.Yerleşke ağları, diğer ortak ağ kullanıcılarına katma değer sağlayarak üniversitelerin hizmet ve müfredatlarını zenginleştirir.

2. Literatür Taraması :

2.1. Yerleşke Ağları Çeşitleri
        2.1.1. Alan Tabanlı Ağlar
        2.1.2. Mesleki Ağlar
        2.1.3. Kurumsal Ağlar
        2.1.4. Hizmet Ağları                        

TARTIŞMA - I -
I.        Farklı ağ yapılarından üniversiteler ne çeşit katma değer elde edebilirler ?
II.        Eğitim ve öğrenme alanında yerleşke ağ ortağı üniversiteler, yerleşke ağlarına katılarak hangi katma değeri elde eder?
III.        Yerleşke ağı ortamında katılımcı üniversiteler bireysel ve genel anlamda söz konusu katma değere ulaşırken ne tür engellerle karşılaşabilirler?
IV. Bu engelleri ortadan kaldırmak için ne yapılabilir?
TARTIŞMA – II –

I.        Katılımcı üniversiteler nasıl ne oranda yerleşke ağının eğitimsel yenilik ve kazançlarından istifade etmektedirler?
II.        Katılımcı üniversiteler böyle bir ağın potansiyel getirilerinden faydalanma konusunda hazır mıdır ve gerekli altyapı ve düzenlemeye sahip midir?
III.        Ağ üzerinde öğrenmeyi motive eden ya da yavaşlatan unsurlar nelerdir ?
Remarks

prev (146) overview next (148)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente