Paper 168

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (167) overview next (169)

168 - TitleBilgisayar ve Teknolojileri Öğreniminde Analoji(Benzetme) Yönteminin Yararları ve Yöntemleri
AuthorsSerkan Dinçer, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fak. BÖTE
PC MemberNo
Contact personSerkan Dinçer, dincerserkan__at__cu.edu.tr, 05445320322
Main Fields10. Temel Bilişim Eğitimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAbstract: Günümüzde Bilgisayar Destekli Eğitim’in (BDE) önemi her geçen gün artmaktadır. BDE, hemen hemen her düzeydeki eğitim birimlerinde kullanılmaktadır. Fakat bilgisayar kullanımı üzerine BDE kadar düşülmemektedir. Lise hatta Üniversite sıralarına gelmiş öğrencilerimiz bilgisayarla ilk defa tanışmaktadır. Bu ilk tanışmanın ardından bu öğrencilere bilgisayarı anlatmak oldukça zordur. Bilgisayar bilgileri olmayan bu öğrencilere bilgisayar terimlerini, çalışma mantıklarını atlatmak öğrencileri kavram karmaşasına sokmaktadır.

        Bu çalışmanın amacı, Analoji Yöntemi ile bilgisayar öğreniminin öğrencilerin başarısına etkisini araştırmaktır. Çalışma Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümü 1. sınıf öğrencilerine yapılmıştır. Sınıf, deney ve kontrol grubu olmak üzere toplam 44 öğrenci olarak iki gruba ayrılmıştır. Öğrencilere, konular anlatılmadan önce 20 soruluk ön test, konular anlatıldıktan sonrada 17 soruluk son test olmak üzere iki adet başarı testi yapılmıştır.

        Bu sonuçlar “t - testi” ve “ANOVA” ile analiz edilmiş; analizin sonucunda bu iki grup arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords: Analoji, BDE, Öğrenme Stratejileri
Remarks

prev (167) overview next (169)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente