Paper 181

Generated: Tue Jan 18 13:48:11 2005

prev (180) overview next (182)

181 - TitleDİJİTAL İMZANIN KULLANIMI
AuthorsÖmer Ergün, D.Ü.Hukuk Fakültesi
PC MemberNo
Contact personÖmer Ergün, omergun__at__e-sosder.com, 05356206856
Main Fields
Other Main Fieldsİnternet Kullanımında Güvenlik ve Güvenirlik
Abstract + KeywordsGünümüz toplumu geliştikçe , buna paralel olarak yeni toplumsal problemlerde ortaya çıkmaktadır, özellikle baş döndürücü hızla gelişen teknoloji ve bilgisayar-Internet sektöründe güvenirlilik ve güvenlik problemleri , çağdaş hukuk sisteminin çözmesi gerekli hukuksal problemler olarak önümüzde durmaktadır.
        Özellikle ülkemizde internetin çok hızlı bir biçimde yaygınlaşması ve ileride bunun günlük hayatımızın her anına girme özelliği göstermesi internetin hukuksal olarak tanımlanması ve düzenlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Çünkü, Gelişmiş ülkelerde artık referandumlar bile internet üzerinden yapılmakta ve e-ticaret o kadar gelişmiş ki , internet üzerinden açık artırma ile satış yapılabilmektedir.
        Toplumumuzda özellikle Internet aracılığıyla yapılan bir çok hukuksal işlem söz konusu olmaktadır. Örneğin, Internet aracılığıyla mektuplaşmalar, Internet aracılığıyla ticari mektuplaşmalar, Internet aracılığıyla yapılan ticari alış-verişler, ınternette gazete, dergi , yayını , eser yayını vs. gibi.
        İşte bütün bu hukuksal işlemlerde , göz ardı edilmemesi gereken iki konu vardır. Güvenlik ve güvenirlilik. Internet ortamında haksızlığı , adaletsizliği önlemek istiyorsak , kaosu ortadan kaldıracaksak , bu konuları hukuksal anlamda düzenlememiz gerekir. Bu açıdan bakıldığında Elektronik İmza Kanunu bir kurtarıcı olarak görülebilir .
        Ayrıca e-devlete geçişde de Elektronik İmza Kanunu , bir anlamda da dijital imza, büyük bir önem arz etmektedir. Bu bir bakıma devletin ve bireylerinin kimliklerini elektronik ortama taşıyıp birbirleriyle yeni bir düzlemde iletişim kurması olacağı için, önemli bir dönüşümün anahtarı demektir.
        Tüm bu nedenlerden ötürü, taraflar arasında iletilen bilginin gizliliği, bütünlüğü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu, kurulacak olan teknik ve yasal alt yapı ile garanti edebilmek amacı ile dijital imza kullanımı başlamıştır. Ülkemizde kullanımı gün geçtikçe gelişen Internet bankacılığı vb. uygulamaları nedeniyle özellikle bankalar tarafından bu konuda oldukça yoğun çalışmalar yürütülmüş ve dijital imza benzeri diyebileceğimiz sistemler geliştirilmiştir.
        Özellikle dijital imzanın kullanım alanını belirlemek amacıyla ,yeterli olmasa da konunun sınırları içinde kalmaya çalışarak, konu hakkında araştırma yapmak isteyen kimselere örnek olması açısından bir tespitte bulunmaya gayret ettim. Ve makalenin sonunda genel hatlarıyla dijital imzanın kullanımına ilişkin bir tablo çizimini gerçekleştirmeye çalıştım.
         Bu çalışmada çok geniş bir konu olan elektronik imzanın detaylı bir şekilde anlatımına girmiyorum . Burada sadece elektronik imzanın genel bir tanımını yaptıktan sonra dijital imzaya ilişkin bilgiler vermeye çalışacağım. Zaten dijital imza aynı zamanda elektronik imzanın bir çeşidinden ibarettir.Yine 15.01.2004 tarihinde kabul edilen Elektronik İmza Kanunu genel olarak değerlendirmeye çalışacağım.

RemarksEğer kabul ederseniz sevinirim

prev (180) overview next (182)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente