Paper 187

Generated: Tue Jan 18 13:48:11 2005

prev (186) overview next (188)

187 - TitleZonguldak İlindeki Bazı Hastanelerde Çalışan Doktorların Elektronik Tıbbi Kayıtlara Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi
AuthorsPERİHAN ŞENEL TEKİN, ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİKİMEVİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
SIDIKA KAYA, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK İDARESİ YÜKSEKOKULU
PC MemberNo
Contact personPERİHAN ŞENEL TEKİN, perihansenel__at__yahoo.com, 0 532 396 47 58
Main Fields19. Medikal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBu çalışmanın amacı, Elektronik Tıbbi Kayıtların (ETK) başarıyla uygulanmasına etki edebilecek özel davranış ve etkenleri araştırmak, Zonguldak Devlet Hastanesi, Zonguldak Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge Hastanesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan doktorların ETK’nın algılanan fayda düzeylerini ve bunu etkileyen etmenleri ortaya koymak, her üç hastaneyi “ETK’nın algılanan fayda” düzeyleri açısından karşılaştırmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, Center for Health Policy Research The Pensilvania State University tarafından kullanılan “Survey for Medical Computerization Evaluation” isimli ankete dayanmaktadır. Araştırmanın evrenini, üç hastanede görev yapan tüm doktorlar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonucunda; araştırmaya katılan doktorların ETK’yı olumlu algıladıkları ve bilgisayar korku düzeylerinin düşük olduğu bulunmuştur. Üniversite Hastanesi’nde çalışan doktorlar ETK’nın faydasına diğer iki hastanede çalışan doktorlardan daha az inanmaktadır. Bilgisayar korkusu, “okul veya üniversitede genel dersler içinde” alınan bilgisayar eğitimi, kaliteli hasta bakımına ilişkin görüşlerden “başkalarını düşünmektir/gelir kaynağıdır”, “hastadan yanadır/örgütten yanadır”, “insancıldır/mekaniktir” ifadeleri ile ETK’nın algılanan faydası arasında negatif yönlü; “kendi kendine çalışarak” ve “dışarıdan gelen uzmanlar tarafından sağlanan eğitim” ile pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bilgisayar kullanma tecrübesi (yıl), “kendi kendine çalışarak” sağlanan bilgisayar eğitimi ile bilgisayar korkusu arasında negatif yönlü; “dışarıdan gelen uzman tarafından verilen bilgisayar eğitimi” ile pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Tıbbi Kayıt (ETK), Algılanan Fayda, Bilgisayar Korkusu, Kaliteli Hasta Bakımı, Kullanıcı Kabulü.

RemarksBildiri olarak sunulacaktır.

prev (186) overview next (188)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente