Paper 205

Generated: Sat Feb 12 15:31:12 2005

prev (204) overview next (206)

205 - TitleGaziantep'teki İşletmeler vE-ticaret
AuthorsEsra Gokcen KAYGISIZ, Gaziantep Universitesi
PC MemberNo
Contact personESRA GOKCEN KAYGISIZ, kaygisiz__at__gantep.edu.tr, 0342 571 2785
Main Fields
Other Main Fieldselektronik ticaret
Abstract + KeywordsGaziantep vE-Ticaret
İnternet bilgi çağının en etkili teknik ve toplumsal kazanımlarından biridir. İnternet kullanımının hızla gelişmesi ile birlikte internetin ticari amaçlarla da kullanımı yaygınlaşmış ve dünyada yeni bir ekonomik düzen ortaya çıkmıştır. Coğrafi sınırlar ortadan kalkmış, pazarlar farklı bir boyut kazanmış ve satıcılar tüm dünyayı müşteri kabul ederek ticari faaliyetlerini internet temelli sistemlere kaydırmışlardır. Küreselleşen dünya ekonomisinin bu yeni ticaret biçimine elektronik ticaret adı verilmektedir. Elektronik ticaretin matbaanın icadı yada endüstri devrimi kadar önemli bir dönüşümü simgelediği ileri sürülmektedir. Bu dönüşüm bilim ve teknolojide yaşanan olağanüstü gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Esaslar ve ilkeler bakımından elektronik ticaret geleneksel ticari yöntemlerle benzerlik göstermekte, çoğu zaman aynı yöntemleri kullanmaktadır. Bu yüzden elektronik ticaret, her anlamda yeni ve geleneksel ticarete alternatif bir ticari usuller şekli değil, iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkan ve ticareti kolaylaştıran bir yeniliktir.
İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi ile dünyada yeni bir ekonomik düzeninin yaygınlaştığı görülmektedir. Coğrafi sınırlar ortadan kalkmış, satıcı ile alıcın buluştuğu yer olan pazarlar farklı bir boyut kazanmış ve satıcılar tüm dünyayı müşteri kabul ederek ticari faaliyetlerini Web tabanlı sistemlere kaydırarak Web ekonomisinin doğmasını sağlamışlardır (
Bu çalışma ile Gaziantep'te faaliyet gösteren firmaların ,ınterneti kullanım amaçları ,elektronik ticaret bakış açıları ,Gaziantep'te elektronik ticaretin boyutu örneklemektedir.
Remarks

prev (204) overview next (206)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente