Paper 36

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (35) overview next (37)

36 - TitleBİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE ETKİLERİ
AuthorsAysun Coşkun, Gazi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAysun Coşkun, aysunc__at__gazi.edu.tr, 0312 212 6767/423
Main Fields
Other Main FieldsBilgisayarlı Eğitim
Abstract + KeywordsÖZET

        Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin başka alanlarla birlikte Eğitim-Öğretim alanına uygulanması, öğretmenlik mesleğini klasik olarak öğrenen ve öğreten olmaktan çıkarmaktadır. Bilgisayarlı ortamların eğitim-öğretime bugün sağladığı ve gelecekte sağlayacağı imkanları, mevcut öğretmenlerin tümünün bildiklerini ve uyguladıklarını söylemek gerçekçi olamaz. Aynı şekilde fakültelerde, öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının da gelecekteki eğitim-öğretim ortamlarındaki misyonlarının değişeceğini göz önüne alarak eğitildikleri de söylenemez. Kaldı ki, görevde olan binlerce eğitici ve öğretmen geleceğe yönelik olarak gelişen yeni teknikler ve öğretim yöntemleri için eğitilmemişlerdir.
        Bu makalenin amacı, yukarıda ifade edilen sorunları tartışarak bunları, eğiticilerin, eğitim yöneticileri ile planlayıcılarının dikkatlerine sunmaktır. Ayrıca, hizmette bulunan öğretmenleri, gelişen yeni teknolojiler ve iletişim araçları konularında hizmetiçi eğitim kurslarından geçirerek onların “Bilgisayar Destekli Öğretim” kavramı yerine “Bilgisayarla Öğretim” kavramına geçiş ihtiyaçlarını vurgulamaktır.

Anahtar Sözcükler: Bilgisayarla öğretim, öğretim teknolojileri, hizmet içi eğitim,
Remarks

prev (35) overview next (37)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente