Paper 43

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (42) overview next (44)

43 - TitleHipertekst ve Kütüphaneler / Hypertext and Libraries
AuthorsSerdar KATİPOĞLU , Istanbul Bilgi Universitesi Kutuphanesi
PC MemberNo
Contact personSerdar KATİPOĞLU, serdar__at__bilgi.edu.tr, 02123116396
Main Fields5. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsHİPERTEKST VE KÜTÜPHANELER

Serdar KATİPOĞLU*

Özet:
Hipertekst tanımlanma süreçleri ve bu süreçle ilgili teknolojik ve sosyolojik yaklaşımlar, ütopik kurgulamalar. Hipertekstin online kütüphanelerde var olma biçimleri:(1) Kamusal katalogtaki bibliyografik künyelerden tekstlere göndermeler. (2) Online akademik veri tabanlarının kendi içlerindeki tekstler arası interaktif bağlantılar ve daha da ötesi farklı veri tabanlarının birbirleri arasında oluşturulan tekstler arası interaktif bağlantılar. Bu uygulamaların sonucu olarak ortaya çıkmış yayıncı birliktelikler.

Anahtar Kelimeler: Hipertekst, Online Kütüphaneler, Online Akademik Veri Tabanları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
HYPERTEXT AND LIBRARIES

Abstract:
Definition of hypertext and its developmental process. Technological and sociological approaches to the this concept and utopias about it. Hypertextuality on online libraries: (1) OPAC (Online public access catalog) and linking from the OPAC to the resources. (2) Linking among the resources on the academic online database or different databases at the article level. Initiative involving publishers appears at the last phase of the linking period


Keywords: Hypertext, Online Libraries, Online Academic Journal Databases, Istanbul Bilgi University Library


*Serdar KATİPOĞLU, Kütüphane Müdürü / İstanbul Bilgi Üniversitesi

Remarks

prev (42) overview next (44)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente