Paper 58

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (57) overview next (59)

58 - TitleTarımda Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Kullanım Olanakları
AuthorsGöksel Armağan, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Altuğ Özden, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
PC MemberNo
Contact personGöksel Armağan, garmagan__at__adu.edu.tr, (256)7727024/126
Main Fields20. Tarımsal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + Keywords ÖZET

Globalleşen dünyada tarım sektörü bilişim ve iletişim teknolojileriyle (Information and Communucation Technologies-ICT) desteklenen değişikliklerle yüz yüzedir. Bilişim teknolojilerinin kullanım alanları tarım sektörü içinde de gün geçtikçe artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Tarım sektörünü yeni teknolojilerle besleyen ülkelerde çiftçi hayatı kolaylaşmakta, ürün kalitesi ve verimi artmakta, girdilerin doğru kullanımı sağlanmakta ve sermaye daha etkin kullanılabilmektedir.
Türk tarımında neredeyse sadece akademisyenler tarafından takip edilmekte olan bu teknolojik yenilikler bazı gelişmiş ülkelerde uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu durumun nedeni olarak eğitim ve bilgi yetersizliğinin yanında finans sorunu da gösterilebilir. Tarım sektöründeki gelirlerle kıyaslandığında oldukça yüksek kalan yatırım maliyetleri bu teknolojilerin kullanımını sınırlamakta, finans sorunu olmayan işletmelerde ise bilgi düzeyinin yetersizliği göze çarpmaktadır.
Bu bildiride bilişim ve iletişim teknolojileriden coğrafik bilgi sistemleri (Geographic Information System - GIS), görüntü algılama sistemleri (Image Processing - IP), konum belirleme sistemleri (Global Positioning System - GPS), elektronik ticaret (e-commerce) ve uzaktan eğitim sistemleri (Distance Learning) tanıtılmaya ve Tarım sektöründe kullanım olanakları ortaya konmaya çalışılacaktır.
Uluslar arası ilişkilerin önem kazandığı son yıllarda, Türk tarımında bilişim teknolojilerinin kullanılabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için uzun soluklu bir adaptasyon sürecine ihtiyaç vardır. Bu süreçte ilk aşamada eğitim ve bilgilendirme, ikinci aşamada ise finans sorunları çözüme kavuşturulmalı ve Türk çiftçisinin her gün yenilenen teknolojilerle buluşması sağlanmalıdır. Günlük hayatımıza büyük bir hızla giren ve gün geçtikçe hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen bilişim teknolojileri zaman içerisinde Türk tarım sektöründe de kullanılacaktır. Önemli olan bu süreyi kısaltmak ve gerekli alt yapıyı doğru bir şekilde hazırlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Tarım Sektörü
Remarks

prev (57) overview next (59)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente