Paper 89

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (88) overview next (90)

89 - TitleAvrupa Birliği Bilişim Politikası ve Türkiye'nin Uyumu
AuthorsFeridun NİZAM, G.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personFeridun NİZAM, fnizam__at__gazi.edu.tr, 05322269204
Main Fields
Other Main Fieldse-Avrupa
Abstract + Keywords Avrupa Birliğine aday her ülkenin dolayısıyla Türkiye'nin tam üyelik için Kopenhag Kriterlerini yerine getirmesi gerekmektedir.Kopenhag Kriterlerinin en önemlisi de "Acquis Communautaire" denilen Avrupa Birliği Müktesabatı (Topluluk Kazanımları)nın üstlenilmesi yani mevcut düzenlemelerin Avrupa Birliğindeki düzenlemelerle uyumlaştırılarak bir standart sağlanmasıdır.Ülkemiz için 39 ana başlıkta düzenlenen Birlik Müktesebatının birisini de "Telekomünikasyon ve Bilişim Politikaları"dır.
Bu bağlamda ülkemizdeki duruma göz attığımızda Bilişim sektöründe liberalleşme ve serbest rekabete açılma konusunda hukuki temellerin atıldığı, politika belirleme, idari düzenleme ve işletmecilik faaliyetlerinin birbirinden ayrılmış olduğu görülmektedir.
Bunların yanı sıra ülkemizin AB'ye katılım ve Müktesebatına uyum sürecinde hedeflerini belirlediği Ulusal Program'da bilgi ve veri güvenliği, kişisel verilerin işlenmesi ve serbest dolaşımı başta olmak üzere lisanslama, arabağlantı, yerel erişim, kiralık hatlar, digital imza gibi konu başlıklarında da uyum sürecinde birçok düzenleme yapılması taahhüt edilmiştir.
Bu çalışmada Bilişim sektöründe Avrupa Birliğine uyum sürecinde varılan nokta, doğabilecek sorunlar ve çözüm yolları incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği Müktesebatı, Uyumlaştırma

Remarks"E-Avrupa" ya da "Bilişim ve Avrupa Birliği" adıyla bir başlık daha açılabilir.

prev (88) overview next (90)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente