Paper 9

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (8) overview next (10)

9 - TitleBilgi Çagının Degerlendirilmesi
AuthorsSelim Şeker, Bogaziçi Universitesi
PC MemberNo
Contact personSelim Şeker, seker__at__boun.edu.tr, 0212 359 6853
Main Fields14. Güvenlik
Other Main Fields
Abstract + Keywords

                                 ÖZET

Bilgi çağındayız (BÇ), bilgi toplumundayız (BT). Daha önce sanayii toplumunda idik. Sanayii toplumu (ST) deyince akla fabrikalar ve oralarda işlem gören demir çelik maddesi gelir. Ürünler ise beyaz eşya, araba, uçak, gemi vb. ST başladığında toplumlarda, iş çevrelerinde, fabrikalar ve iş yerlerinde ortaya çıkan sosyal değişiklikleri, karşı çıkanları, çevre kirliliğini ve benzeri değişimleri biliyoruz.

Aynı şeyleri BT da oluşturuyor. Bilgisayarın, internetin yayılması, teknoloji düşmanları, elektromanyetik kirlilik ve değer yargıları sosyal değerlerde örneğin bilgisayarda harcanan zamanlardan dolayı aile içi ve komşu ilişkilerinde çok değişiklikleri ortaya çıkarmıştır. Diğer taraftan bilgi çağını yakalayan ülkeler adeta bir dev adımla süper güç haline gelmişlerdir. BT’de yaşam değişiyor. Bilgisayar ortamında yapılmış resimler. Bilgisayar teknolojileri sayesinde hiç insan olmadan film yapılmıştır ve ilerde daha pek çok yenilikler her alanda beklenmektedir. Ayrıca e-ticaret, e-ulaşım, e-bankacılık, e-devlet artık ülkemizde bile yavaş yavaş uygulamaya konmuştur. BT’de bilgi önplana çıkmş ve kalkınmışlığın kriteri olmuştur. Sınırların ortadan kalkması ile dünya bir köye dönüşmüştür.Siyasal, ırksal degerler yerine evrensel değerler benimsenmiştir.Güc devletlerden uluslararası şirketlere ve gruplara geçmiştir.Internet ile eğitimin, işyerinin anlamları değişmiştir.

Bilgi çağının değerlendirilmesinde aşağıdaki konular gözönünde bulundurulmalıdır..
·        Tehditlerin değişmesi.(Sibersavaş)
·        Çevre kirliliğinin değişmesi.(EMU)
·        Bilgi çağında beyin yıkama ve kontrolü

BÇ’da bilgisayar, fabrikanın yerini almıştır. Girdisi ham maddesi bilgi, ürünleri ise hayatımızı, işimizi daha çok kolaylaştıran bilgi ürünleri. Paket programlar sayesinde ST'da yüzlerce kişinin yaptiği işleri bir kaç kişi ile çok kisa zamanda yapar olduk. Yani her şeyin kontrolü bilgisayar sayesinde olmaya başladi. Fabrikasız ST olamayacaği gibi temel öğe olan bilgisayarsiz da BT olmaz. Bilgisayar ortamının kişilere ve sistemlere zarar verecek tarzda kullanımı, sanal veya siber savaş olarak adlandırılır.

Bu bildiride ST ve BT larının farklılıkları,Siber savaş’ın ,çevre kirliliginin ve beyin kontrol’ünün hedefleri,silahları ve bazı önlem yöntemleri anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler:Bilgi Çagı,Sibersavaş,Çevre Kirliligi.
Remarks

prev (8) overview next (10)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente