Paper 97

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (96) overview next (98)

97 - TitleBİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
AuthorsNevzat ÖZEL, Hacettepe Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personNevzat ÖZEL, nozel__at__hacettepe.edu.tr, +9(312)2978200
Main Fields5. Elektronik Kütüphaneler
6. Üniversite Bilişim Sistemleri
7. Ulusal ve Kurumsal Ağ Yapıları
16. Açık Kaynak Kodlu Sistemler
Other Main FieldsElektronik Bilgi Kaynakları
Abstract + KeywordsYoğun çalışmalar sonucunda üretilen bilimsel bilgilere erişim, yıllardan beridir yayıncıların sundukları erişim modelleriyle araştırmacılara sunulmuştur. Bu bilimsel bilgilere erişimin ücretleri son yıllarda oldukça pahalı bir hal almıştır. Durumun böyle olması, bilimsel bilgiyi üreten yazarları, bilimsel bilgileri bünyesinde bulundurmak zorunda olan kütüphaneleri, araştırmaya ve kütüphane hizmetlerine mali destek sağlayan üniversiteleri farklı yöntemler aramaya itmiştir. Bilimsel bilgiye erişim için daha makul çözümler aranmaya başlamıştır. Bu doğrultuda çeşitli girişimlerle bilimsel bilgiye herkesin, serbestçe ve ücretsiz şekilde erişmesi amaçlanmış, pahalı olan dergilere alternatif olarak ücretsiz veya makul ücretli dergiler ve açık arşivler oluşturulmuştur. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda yazarlar, üniversiteler, kütüphaneler, hükümetler, yayıncılar ve kullanıcılar çeşitli tutumlar sergilemektedirler. Yazarlar, üniversiteler, kütüphaneler ve kullanıcılar olumlu düşüncelerle “Açık Erişim”i desteklerken, yayıncılar yıllardır süren tutumlarından taviz vermemektedir. Bu çalışmada “Açık Erişim” konusuna çeşitli grupların yaklaşımlarından ve “Açık Erişim” ile ilgili gerekçelerinden bahsedilmektedir.
Remarks

prev (96) overview next (98)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente