Paper 99

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (98) overview next (100)

99 - TitleKUŞADASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN A GRUBU SEYAHAT ACENTALARININ İNTERNETTEN YARARLANMA DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AuthorsGüntekin Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi - Enformatik Bölümü
PC MemberNo
Contact personGüntekin Şimşek, gsimsek__at__adu.edu.tr, +902562146689/1166
Main Fields13. Yeni Teknolojiler
15. İnternet Servislerinin Çalıştıırlması
20. Tarımsal Bilişim
Other Main FieldsTuristik Bilişim
Abstract + KeywordsAraştırmanın konusu, Kuşadası’nda faaliyet gösteren A grubu seyahat acentalarının internetten yararlanma derecelerinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın birinci bölümünü seyahat acentaları ve internet hakkında genel bilgiler oluştururken, ikinci bölümü araştırmanın bulguları oluşturmaktadır.

Araştırmadaki temel amaç, Kuşadası’nda faaliyet gösteren A grubu seyahat acentalarının interneti ne ölçüde verimli kullandıklarını değerlendirmektir. Bunun yanında seyahat acentalarının gösterdikleri faaliyet alanlarını ve yabancı tur operatörleriyle temas kurarken yararlandıkları tekniklerin içerisinde internetin kullanım oranını, internete bağlı olma nedenlerini, internetteki hedef kitlelerine ne tür ürünler sunduklarını, internetin ortalama kullanım maliyet ve sürelerini ve bu sürenin toplam pazarlama bütçeleri içerisindeki yerinin ne olduğunu ve son olarak acentaların internet hakkında ne gibi düşüncelere sahip olduklarını ortaya koymaktır.

Tüm bu bulguları elde edebilmek için, alan araştırması içinde bilgi toplama tekniği ve görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma Kuşadası’nda faaliyet gösteren 113 A grubu seyahat acentasından 52 tanesinin örneklemiyle sınırlandırılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER : Seyahat Acentası, Internet, Pazarlama
Remarks

prev (98) overview next (100)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente