Paper 115

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (114) overview next (116)

115 - TitleDiyabetik hastaların teknoloji kullanımı üzerine bir değerlendirme
AuthorsKemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Üniversitesi
Esin Eray, Akdeniz Üniversitesi
Kemal Bıçakcı, ODTÜ
Mustafa Kemal Balcı, Akdeniz Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personKemal Hakan Gülkesen, gulkesen_at_turk.net, 505 3935027
Main Fields16. Medikal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAmaç: Ülkemizdeki diyabetli hastaların teknoloji kullanma alışkanlıklarının sorgulanarak ülkemizde yapılacak telesağlık çalışmalarına yol göstermek.
Gereç ve Yöntem: Toplam 107 tip II diyabet hastasına anket yapıldı.
Bulgular: Hastalardan 59’u (% 55) kadın 48’i (% 45) erkekti. Hastaların % 99’unun ev telefonu, % 52’sinin cep telefonu vardı. Yüzde 33’ü Kısa Mesaj Servisi kullanabildiğini söyledi. Hastaların % 14’ü evinde bilgisayar olduğunu, % 17’si bilgisayar kullanmayı bildiğini, % 9’u evinde veya işyerinde internet erişimi olduğunu söyledi. Hastalardan % 5’inin e-posta hesabı vardı. Yüzde 46’sı ATM (Banka Otomatı), % 37’si glukometre kullandığını söyledi. Erkeklerde cep telefonuna sahip olma, evinde bilgisayar bulunma, bilgisayar kullanma, internet erişimi ve ATM kullanma oranlarıı kadınlara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti. Hastalar 38-57 yaş ve 58-85 yaş olarak iki gruba ayrıldığında gençlerde cep telefonuna sahip olma, SMS kullanma, evinde bilgisayar bulunma, bilgisayar kullanma, İnternet erişimi, e-posta hesabına sahip olma ve ATM kullanma oranları yaşlılara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksekti.
Sonuç: Diyabetli hasta profilimizin yaklaşık yarısı cep telefonu kullanmaktadır ve diyabetli hastalarda yürütülecek teletıp projeleri için cep telefonu uygun bir araç gibi görünmektedir. Genç ve erkek hastaların teknolojiye daha yatkın oldukları da göz önüne alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Teletıp, Telefon, Cep Telefonu, Bilgisayar Okuryazarlığı
Remarks

prev (114) overview next (116)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente