Paper 128

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (127) overview next (129)

128 - TitleİNTERNET ORTAMINDA SUNULAN AÇIKÖĞRETİM HİZMETLERİNDE ÖĞRENCİLERİN TEKNİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN MERKEZİ BİR YAKLAŞIM: AÇIKÖĞRETİM E-DESTEK HİZMETİ
AuthorsMehmet Emin Mutlu, Anadolu Üniversitesi
Buket Kip, Anadolu Üniversitesi
İlker Kayabaş, Anadolu Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personBuket Kip, bkip_at_bilgi.aof.edu.tr, 0 532 7010588
Main Fields6. Üniversite Bilişim Sistemleri
11. Yazılım Geliştirme Ortamlari
15. E-ogrenme, Uzaktan Eğitim, Internet Destekli Eğitim
23. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
28. Otomatik Tanıma ve Veri Toplama Sistemleri
32. Veri Tabanı ve Yönetimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET

Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen merkezi yüksek açıköğretim sisteminde 2000’li yıllarda internet ortamında verilen açıköğretim hizmetlerinin çeşitliliğinde ve bu hizmetlerden yararlanan öğrenci sayısında önemli artışlar olmuştur. Yılda iki yüz binden fazla öğrencinin yararlandığı 22 açıköğretim hizmet sitesinde öğrencilerin yaşadıkları teknik sorunları daha hızlı algılayarak çözüm geliştirebilmek amacıyla merkezi Açıköğretim e-Destek Hizmeti tasarlanarak uygulamaya konmuştur. Bu çalışma Açıköğretim e-Destek Hizmetine ait ihtiyaç analizi, tasarımı ve uygulanmasına ait deneyimleri içermektedir.

ABSTRACT

In the 2000s, the variety of the open education services provided in the Internet and the number of students using these services in the central high open education system executed by Anadolu University have increased substantially. The central Open Education e-Support Service was planned and has been implemented for 22 open education service sites used by more than 200 thousand students in a year in order to perceive the technical problems encountered by the students and find solutions to those problems. The focus of this study is the experiences regarding the needs analysis, design and implementation of the Open Education e-Support Service.

Anahtar Kelimeler: Açık ve Uzaktan Öğrenme, e-Öğrenme, Öğrenci Destek Hizmetleri, e-Öğrenme Yardım Masası
Remarks

prev (127) overview next (129)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente