Paper 17

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (16) overview next (18)

17 - TitleProje Yönlendirmeli Öğrenim ve Temel Bilgi Teknolojileri
AuthorsMehmet Ölmez, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hatice Doğan, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Bülent Onay, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Handan Boyacıoğlu, Mühendislik Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Gül Gülpınar, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Cüneyt Güzeliş, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMehmet Ölmez, mehmet.olmez_at_eee.deu.edu.tr, 05368508520
Main Fields14. Temel Bilişim Eğitimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBu bildiride, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği birinci sınıf öğrencilerinin temel mühendislik dersleri kapsamında matematik, fizik, kimya, malzeme bilgisi ve temel bilgi teknolojileri derslerinde, aktif eğitimde Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) yoluyla öğrendikleri bilgilerin tümleştirilmesi amacıyla uygulanan, Proje Yönlendirmeli Öğrenim (PYÖ) konu edilmiştir. Öğrenciler matematik, fizik, kimya, malzeme bilgisi gibi temel bilim konularını içeren projelere yönlendirilmiş; ayrıca öğrencilere referans alabilecekleri örnek bir proje de tanıtılmış ve internette bir veri tabanı oluşturularak proje öğrencilerin erişimine açılmıştır. Öğrenciler, PYÖ süresince projelerine ilişkin raporları bilgisayarda hazırlamış, böylece öğrencilerin word, excel, powerpoint gibi ofis programları ile ilgili yetenekleri geliştirilerek temel bilgi teknolojileri dersine de katkı sağlanmıştır. Yönlendirici öğretim üyelerinin hızlı ve objektif değerlendirme yapabilmeleri için ölçme ve değerlendirme işlemleri için formlar oluşturulmuş ve öğretim üyelerinin doldurduğu formlar ortak bir yerde toplanarak verilen notların ortalaması alınmıştır. Yönlendirme işlemi elektronik postalar vasıtasıyla internetten yapıldığı gibi, PYÖ için her hafta ikişer saatlik toplantı günleri belirlenmiş; toplantılarda çeşitli sunumlar verilmiş ve öğrencilerin diğer grupların yaptıkları projelerden de haberdar olup ortak bir fikir alış verişine yönelmeleri amaçlanmıştır.
Remarks

prev (16) overview next (18)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente