Paper 204

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (203) overview next (205)

204 - TitleULAKBİM/Türk Tıp Veri Tabanın Bilimsel İletişim Sürecine Katkısı
AuthorsAyaç YILDIZELİ, ULAKBİM
PC MemberNo
Contact personMehmet BOZ, mehmet_at_ulakbim.gov.tr, 0312 298 92 08
Main Fields9. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTÜBİTAK/ULAKBİM Müdürlüğünce üretilen Türk Tıp Veritabanı, sağlık bilimleri alanında Türkiyede yayımlanan ve seçim kriterlerine bağlı olarak değerlendirilen süreli yayınlarda bulunan Türkçe ve diğer dillerdeki özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır. 1993-1997 yılları arasında basılı formatta yayımlanan Türk Tıp Dizini ,
1996'dan itibaren elektronik ortamda taranabilir bir veri tabanı olarak hizmet sunmaktadır.
Bu çalışmada Türk Tıp Veritabanın ,Bilimsel iletişim sürecine (Scholarly communcation), katkılar ve bilimsel araştırmalarda uluslararası normlara ulaşılabilmesinde bilgi ve belge
merkezlerinin oynadığı önemli roller açısından irdelenecektir.
Remarks

prev (203) overview next (205)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente