Paper 215

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (214) overview next (216)

215 - TitleAçık kaynak kodlu yazılımlarda kullanılabilirlik: tOSSad örneği
AuthorsGörkem Çetin, TÜBİTAK/UEKAE
PC MemberNo
Contact personGörkem Çetin, gorkem_at_gorkemcetin.com, +90 532 621 53 13
Main Fields2. Açık Kaynak Kodlu Sistemler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAB destekli tOSSad (Open Source Software Adoption and Dissemination) projesinin amacı, Avrupa'da açık yazılımla ilgilenen kurum ve kuruluşların çıktılarını kullanarak becerilerini ve rekabet güçlerini artırmaktır. tOSSad'ın görevlerinden birisi de, kullanılabilirlik ve son kullanıcı gereksinimleri ile ilintili bilgileri uzmanlar arasında paylaşmak ve bu alanda faaliyet gösteren yazılım geliştiricilerinin, ürünlerini daha verimli, etkin ve son kullanıcıyı tatmin edebilecek şekilde tasarlamalarına olanak vermektir. Bu amaçla tOSSad projesi, kılavuzlar ve özgün çalışmalar yapmakta ve bunları çeşitli noktalarla paylaşmaktadır. Bu çalışma grubu 2005 yılı sonlarında bir kullanılabilirlik anketi hazırlamış, uzmanların görüşlerini almış ve çıktıları analiz etmiştir. Anket, son kullanıcının OpenOffice.org, Linux ve Firefox'a bakış açılarını, önerilerini ve yaklaşımlarını irdeleyerek bunların analiz edilmesinde yardımcı olmuş ve sonuç olarak uzmanların da görüşleri alınarak Linux'un masaüstündeki algılanması incelenmiştir.
Keywords: open source, usability, human computer interaction
Remarks

prev (214) overview next (216)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente