Paper 83

Generated: Tue Feb 28 17:21:17 2006

prev (82) overview next (84)

83 - TitleBİLGİ EKONOMİSİNİN MALİYETLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TEORİK ANALİZİ
AuthorsYaşar SARI, Muğla Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personYaşar SARI, ysari2000_at_yahoo.com, 0505 337 76 53
Main Fields20. Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsGeleneksel ekonomilerde üretim miktarı arttıkça üretim maliyeti belirli bir seviyeye kadar düşer (ölçek ekonomileri geçerlidir). Bir aşamadan sonra ortalama maliyetler yeniden artmaya başlar (ölçek disekonomileri). Diğer bir ifade ile, üretim miktarı arttırıldıkça belli bir seviyeden sonra maliyetler artarak artar. Buna karşılık, Bilgi ekonomisinde, maliyetler üretim miktarı arttırıldıkça azalarak azalan bir davranış sergilemektedirler. Bu şekilde azalarak azalan maliyetler, bilişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı yeni sektörlerin en önemli özelliklerinden biridir. Sayısal mal ve hizmet üretiminde maliyet yapısı geleneksel üretimden farklılıklar göstermektedir. Sayısal malların üretimi başlangıçta genellikle yüklü miktarda yatırım gerektirmektedir. Bu yatırımlar “batık maliyet” olarak adlandırılabilir. Batık maliyet kavramı ile yatırımdan vazgeçildiği takdirde yatırım mallarının satışı yoluyla veya başka bir yol ile geri kazanılamayan maliyetlerden bahsedilmektedir. Ancak sayısal mallar bir kez üretildikten sonra tekrar üretimi (veya diğer bir ifade ile kopyalanması) oldukça düşük maliyetlere konu olmaktadır. Dolayısıyla sayısal malların üretiminde üretim miktarı arttıkça marjinal ve ortalama maliyetlerde azalma ve artan getiri eğilimi görülmektedir. Bu tip malların üretiminde malı geliştirmenin maliyeti önemli fakat daha sonra onu kopyalamanın veya benzerlerini piyasaya sürmenin maliyeti son derece düşük olduğu için marjinal maliyet çok düşük hatta sıfıra yakın olabilmektedir. Bu çalışmada daha çok sayısal mal ve hizmet üretiminde maliyetlerdeki değişmeler incelenmekle birlikte, bilginin diğer mal ve hizmet üretimindeki maliyetlere olabilecek olası etkilerinden de söz edilecektir.
Remarks

prev (82) overview next (84)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente