Akademik Bilisim 2007

Öneri Özeti

ID100
TitleUZAKTAN EĞİTİM İÇİN ENTEGRE OFİS DERSİNİN WEB TABANLI İÇERİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİLMESİ
Author(s)Author #1
Name: Meral Özarslan
Org: Gazi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: ozarslanm__at__gazi.edu.tr

Author #2
Name: Betül Kubat
Org: Gazi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email:

Author #3
Name: Ömer Bay
Org: Gazi Üniversitesi
Country: Türkiye
Email: omerbay__at__gazi.edu.tr

Other Author(s)
KeywordsUzaktan Eğitim, Web Tabanlı Öğretim, Ofis Programı Öğretimi
AbstractUzaktan eğitim, kişilerin istedikleri yerde ve istedikleri zamanda bilgisayar üzerinden eğitim almalarını sağlayan bir eğitim sistemidir. İnternetin hızla gelişmesi eğitim yöntemlerinin gelişmesini de sağlamıştır. WWW (World Wide Web), öğretimin etkili bir şekilde aktarılabilmesi için dinamik, güçlü ve etkileşimli bir araç haline gelmiştir.
Bu çalışmada, Gazi Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Bölümü’nde okutulan Entegre Ofis dersinin web tabanlı içeriğinin hazırlanması ve üretilmesi sunulmaktadır. Bunun için, eğitsel tasarım, insan - bilgisayar etkileşimi ve içerik geliştirme yolları konularında uluslar arası yapılan çalışmalar incelenmiştir. Elektronik ortamda öğrenmeyi sağlamak amacıyla içeriğin, anlaşılır olarak sunulması, uygun görsel ve işitsel materyallerle desteklenmesi, kişiler için özel anlatım biçimi ve algılama süreçleri değerlendirilerek yapılandırılması ve öğrenen kişinin bilgisayar ile olan etkileşiminin öğrenmeyi kolaylaştıracak yapıda olması hedeflenmiştir.
Geliştirilen web tabanlı Entegre Ofis dersi içeriği şu anda verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Hedef kitleden sohbet saatlerinde elde edilen verilere göre, içeriğin anlaşılır, canlandırmaların konuyu vermede son derece başarılı olduğu ve öğrencilerin zihinsel olarak etkin bir şekilde dersi işledikleri bulgularına ulaşılmıştır.
Topics• e-öğrenme
Comments
Paper 100.pdf (427KB)
 

 

Powered by OpenConf
Copyright ©2002-2006 Zakon Group LLC