Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları biraraya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak, ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta Akademik Bilişim 2011 konferansı düzenlenmiştir. Konferansta davetli bildiriler, eğitim seminerleri ve yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum türü etkinlikler yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır; ve bu konularda katkı bekliyoruz.
Aktif katılım çağrısı : html | pdf | Konferansın Ana konuları
Son öneri göderme Tarihi: 31 Aralık 2011
Öneri göderecekler için bilgi notu | Örnek Bildiri: odt | doc | pdf
Bildiri/Çalışma Grubu/Eğitim önerme: openconf.ab.org.tr

Yerel Organizasyon, konaklama, ulaşım, turlar:
ab2012.usak.edu.tr

Kabul Edilen Bildiriler | LKD Seminerleri | AB Seminerleri | Panel, Forum ve Çalıştaylar | | Çerçeve Program | Sunumlar | Bildiri Dizini
Konferans Ocesi Kurslar: Özet tanıtım - pdf | Güvenlik, Linux Sistem Yönetimi , Python , PostgreSQL Veritabanı Yönetimi , LibreOffice/OpenOffice , Android
Kurs Kayit listesi: Güvenlik, Linux Sistem Yönetimi , Python , PostgreSQL Veritabanı Yönetimi , LibreOffice/OpenOffice , Android
Iletisim: bilg...@ab.org.tr