XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkDağıtılmış Sistem Programlamada İlgiye Yönelik Yaklaşım ile Güvenli Mesajlaşma
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ozgur Koray Sahingoz
Org: Hava Harp Okulu
Country: TR
E-mail: sahingoz_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)o.sahingoz_AT_iku.edu.tr
Anahtar Kelimelerİlgiye Yönelik Programlama, Dağıtılmış Programlama, Güvenli Mesajlaşma
ÖzetDağıtılmış Sistem programlaması başlangıçta dağıtılmış nesnelerle gerçeklenmekteyken, gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde aktif nesneler, aktörler, etmenler ve benzeri programlama paradigmaları da etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu gibi sistemlerin yapısı gereği haberleşme güvenli olmayan bir arabirim olan Internet üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemlerde güvenliği haberleşmenin sağlanması ilgi çekici olmakla birlikte zor bir konudur. Yazılım mühendisliğinin yapısı gereği programcılar belirli konularda uzmanlaşmaktadır. Dağıtılmış Sistem programlaması konusunda uzmanlaşan birisi, aynı zamanda güvenlik metodolojileri konusunda da uzman olması beklenmez. Onun için bu iki olguyu (ilgili) bir birinden ayıracak şekilde bir sistem geliştirmek önemlidir. Ama Dağıtılmış programlamanın yapısı gereği, bileşenler arasındaki mesajlaşma sistemdeki çok farklı bileşenler üzerine farklı yerlere dağıtılmış ve bir birleri ile kesişen ilgiler oluşturmaktadır. Bu problemin çözümünde İlgiye Yönelik Programlamanın yeni bir yaklaşım getireceği ve Dağıtılmış Sistem programlamasını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Bu bildiride daha önceden geliştirilmiş olan bir Dağıtılmış Sistemin, İlgiye Yönelik yaklaşımla nasıl güvenli haberleştirilebileceği anlatılmış ve İlgiye Yönelik Programlamanın avantajları sıralanmıştır.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC