XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkGenişleyebilir Finansal Raporlama Dilinde Güvenlik (XARL)
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Muhsin Çelik
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: muhsincelik_AT_pau.edu.tr

Yazar 2
Name: Umut Uyar
Org: Pamukkale Üniversitesi
Country: TR
E-mail: uuyar_AT_pau.edu.tr
Diğer Yazar(lar)umutux_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerXBRL, XARL
ÖzetGenişleyebilir Finansal Raporlama Dili (eXtensible Business Raporting Language - XBRL) finansal bilginin internet ortamında değişiminin daha etkin ve hızlı olarak sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. İnternetin yaygınlaşması ile elektronik belgelerin iletilmesinde maliyetler düşürülmüş, böylece bilgi tedarikçilerinin bilgiye ulaşmaları oldukça kolaylaşmıştır. İnternetin doğasındaki güvensizlik nedeniyle, iyi bir güvenlik sistemi olmadan XBRL servislerinin hedeflerine ulaşması oldukça güçleşmektedir. Günümüz güvenlik yaklaşımları, kullanıcının kimliğini tanımlanması, şifre ve veri transferinde çeşitli güvenlik önlemleri önermektedir. Genişleyebilir Güvenli Raporlama Dili ise (eXtensible Assurance Reporting Language ? XARL) internet ortamında yayımlanan finansal bilgilerin güvenliği ve doğruluğunu güvence altına almak amacıyla tasarlanmıştır. Uygun bir altyapı ile XARL genişleyebilir finansal raporlama dili belgelerinde finansal bilgilerin hazırlanmasındaki güvenliği sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; internet üzerinden genişleyebilir finansal raporlama dili (XBRL) kullanılarak finansal raporların paydaşlara iletilmesinde güvenlik konusunu tartışmaya açmaktır.
Başlıklar Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
Kriptoloji ve E-imza
Nesne ve birey için Kimlik Yönetim
Veri Tabanı ve Yönetimi
web 3.0, Semantik Web ve Xml
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC