XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkWeb için Test Güdümlü Programlama: Yii Örneği
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ali Yamuç
Org: YILDIZ TEKNİK ÜNİ.
Country: TR
E-mail: ayamuc_AT_yildiz.edu.tr

Yazar 2
Name: Ayhan Çakın
Org: YILDIZ TEKNİK ÜNİ.
Country: TR
E-mail: acakin_AT_yildiz.edu.tr
Diğer Yazar(lar)ayhancakin_AT_gmail.com
Anahtar KelimelerTest Güdümlü Programlama, Test Öncelikli Programlama, Çevik Yazılım Geliştirme, Web Tabanlı Uygulama, Yii.
ÖzetGenel olarak bilinen ismiyle ?Test Driven Development?(TDD) ya da diğer adıyla ?Test First Programming? olarak bilinen test güdümlü programlama yöntemi, aslında ilk olarak Çevik(Agile) yazılım geliştirme metodunun bir parçası olarak, bu sürecin oluşturucusu Kent Beck tarafından tanıtılmıştır. Şuan günümüzde ise bu yöntem, gelişmiş olan pek çok çevik yazılım geliştirme sürecinin çok önemli kısımlarını oluşturmaktadır. Bu yöntemi önemli kılan özelliği, Test Güdümlü Programlamanın geleneksel geliştirme yöntemlerin tamamen değiştirmesi ve bu sayede yazılım kalitesine yaptığı katkılardır. Web tabanlı uygulamalar günümüzde artık her alanda kullanılmakta ve gün geçtikçe gerek erişilebilirlik gerekse ortak kullanım alanlarının artmasından dolayı uygulamalar web ortamına taşınmaktadır. Web uygulamaları geliştirilmesinde TDD bazı çatılar (framework) tarafından desteklenmekte anca diğer klasik metotlara göre zahmetli gözüktüğünden dolayı pek de uygulanmamaktadır. Özellikle karmaşık web uygulamalarının geliştirilmesinde TDD?nin kullanımı birçok hatayı çok önceden önlemekte ve servislerin hizmet dışı kalması ya da yanlış sonuçlar üretmesi kod yazımı aşamasında engellenebilmektedir. Biz bu çalışmamızda; öncelikle Test Güdümlü Programlamanın günümüzdeki yazılım süreçlerine katkı ve faydalarını ve özellikle web tabanlı uygulamaların geliştirilmesindeki kullanım yöntemlerini ele aldık. Bunların ardından ise test güdümlü programlamayı destekleyen ve şuan hızla gelişmekte olan güncel nesne tabanlı PHP çatılarından(framework) biri olan ?Yii? çatısını TDD yönünden, örneklerle inceledik.
Başlıklar Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Yeni Internet Teknolojileri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC