XIV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkToplam Kalite Yönetimi?nin Yazılım Geliştirme süreçlerine uyarlanması
ÖğrenciEvet
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Ayşegül Yavuz
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: aysegul.kou_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Burcu Şentürk
Org: Beykent Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bsenturk.tr_AT_gmail.com
Diğer Yazar(lar)burcu.senturk_AT_btoutsourceteam.com
Anahtar KelimelerDEMING cycle,sıfır hata, 6 sigma, Deming'in on dört ilkesi, ITIL, COBIT, CMMI, ISO 9003
ÖzetGünümüzde yazılım geliştirme ve bilişim sistemi oluşturma süreçleri diğer sektörlerde olduğu gibi yüksek kalite düzeyinin gerektirdiği etkinlikleri içermektedir. Bu bağlamda bilişim sistemlerinin teknolojik boyutlarında yazılım geliştirme konusunda bir çok kalite yönetimi yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlar için ITIL, COBIT, ISO 90003 ve CMMI gibi standartlar kullanılabilir. Her yazılım geliştirme çalışması aslında bir proje olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle yazılım geliştirme süreçlerinde proje yönetimi yaklaşımlarının da kullanılması gereklidir. Bu amaçla yazılım geliştirme süreçlerinde proje yönetimi için PMI ve PRINCE2 yaklaşımlarından yararlanılabilir. Yapısı itibarı ile yazılım aslında sıfır hata gerektiren bir üründür. Sıfır hata kavramı hem Edward Deming?in ünlü on dört ilkesiyle hem de son yıllarda sıkça vurgulanan Altı Sigma yöntemi ile ilgilidir. Bu iki kavramın yazılım geliştirmeciler ve proje yöneticiler tarafından çok iyi anlaşılması ve mevcut yazılım kalite yönetim araçları ve proje yönetim yaklaşımları ile ilişkilendirilmesi zorunludur. Bu çalışmanın amacı belirtilen kalite yönetim araçları ve proje yönetim yaklaşımları içinde gizlenen sıfır hata ve altı sigma yaklaşımlarının emarelerini gün yüzüne çıkarmak ve yazılım proje yöneticileri için bir farkındalık oluşturacak yol haritası oluşturmaktır.
Başlıklar Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC