XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkÜniversite Öğrencilerinin Web Değerlendirme Kriterleri
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Mehmet Aksüt
Org: Mega Eğitim Danışmanlık Uşak
Country: TR
E-mail: dr.aksut_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Onur Er
Org: Kafkas Üniversitesi
Country: TR
E-mail: onurer1827_AT_gmail.com

Yazar 3
Name: Burak Tüfekçioğlu
Org: Çukurova Üniversitesi
Country: TR
E-mail: brk.tufekcioglu_AT_gmail.com

Yazar 4
Name: Mehmet Mustafa Marangoz
Org: İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü
Country: TR
E-mail: mustafa_mar_AT_mynet.com

Yazar 5
Name: ŞEFİKA ÇETİN
Org: 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Country: TR
E-mail: sefika.cetin.92_AT_facebook.com
Diğer Yazar(lar)ONUR ER
Anahtar KelimelerWeb sitesi, kriter, değerlendirme
ÖzetÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Çağımızın hızlı ve gelişen teknolojisi karşısında, dünyanın en uzak coğrafi bölgeleri bile alt sosyo-ekonomik kültür yapılarıyla birlikte internet ve TV aracılığıyla evlerimize anında ulaşmaktadır. Bilişim teknolojilerinin hızla yayıldığı günümüzde internet her ortamda etkinliğini arttırmıştır. İnternet üzerinden yayın yapan web sitelerinin, hızla büyüyen talebi karşılayabilmek ve iletişim teknolojilerindeki rekabette güçlenebilmek için sitelerini iyileştirme yoluna gitmeleri gerekmektedir. Bu iyileşmenin sağlanabilmesi için web sitelerinin belirli kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir. Araştırma ile üniversite öğrencilerinin web sitelerinin değerlendirme kriterlerine ilişkin görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. In the face of today's fast evolving technology, even the world's most remote geographic areas structure with lower socio-economic culture through the internet and TV to reach our homes are instantly. The rapid spread of information technology has increased the effectiveness of the internet nowadays in any environment. it is necessary to try to improve the site to meet the fast growing demand and to strengthen competition in communications technology. To achieve this improvement, websites based on certain criteria have to be prepared. This research aims to determine university students? view about evaluation criteria of website. Key Words: Internet, criteria, evaluation.
Başlıklar AB-Bildiri
İnternet ve Sosyal Bilimler
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC