XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkTavsiyeler ile Değişen Bellek Modeline Reklamın Etkisi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Uzay Çetin
Org: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Country: TR
E-mail: uzay00_AT_gmail.com

Yazar 2
Name: Haluk Bingöl
Org: Boğaziçi Üniversitesi
Country: TR
E-mail: bingol_AT_boun.edu.tr
Diğer Yazar(lar)
Anahtar KelimelerSosyal Benzetim, Markov Süreci, Şöhret
ÖzetToplum tarafından bilinir olmak tercih edilen bir özelliktir. Şirketler ürünlerinin bilinirliğini sağlamak için büyük bütçeleri reklama ayırırlar. Bilinirlikte ana etmen bireylerin etkileşmesidir. Bireyler birbirlerini etkilerler. Bu çalışmada bu etkileşimin nasıl olduğu bir model ile incelenmiştir. Basit Tavsiye Modeli (SRM) bir bireyin bir başka bireye bildiği birini tavsiye etmesini modeller. Bireylerin sonlu belleği olduğu varsayımı altında birey kendisine tavsiye edilen bütün bireyleri hatırlayamaz, bazılarını unutmak zorundadır. Bu sınırlamanın sonucu olarak az sayıda birey çok bilinir hale gelirken, toplumun önemli bir kesimi gittikçe az bilinir olur. Bu durum bazen şöhretin oluşumu olarak da düşünülür. Bu bildiri de, bahsi geçen modele reklamın etkisini inceleyeceğiz.
Başlıklar AB-Bildiri
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC