XV. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkE-Üniversite için Esnek bir Framework Geliştirilmesi ve Uygulanması
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Fatih Özbek
Org: Akdeniz Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Country: TR
E-mail: fatih_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 2
Name: Murat İnce
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Country: TR
E-mail: muratince_AT_sdu.edu.tr

Yazar 3
Name: Murat Turhan
Org: Akdeniz Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Country: TR
E-mail: muratturhan_AT_akdeniz.edu.tr

Yazar 4
Name: Hasan Hüseyin Önder
Org: Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Country: TR
E-mail: hasanhuseyinonder_AT_sdu.edu.tr
Diğer Yazar(lar)0246 211 82 38
Anahtar Kelimelerframework, mvp, wcf, tasarım deseni, kural motoru
ÖzetÜniversitelerde öğrencilerin, akademisyenlerin ve diğer idari personelin kullanması ve üniversitedeki işlemlerin yapılabilmesi için çoğu zaman birbirinden bağımsız birçok otomasyon yazılımı bulunmaktadır. Resmi yönetmelikler, kanunlar sık sık değiştiğinden dolayı bu otomasyon yazılımlarının da sürekli güncel tutulması gerekmektedir. Bir üniversitenin her bir otomasyonu hizmet alımı ile sağlaması her güncellemede ek maliyetler getirmektedir. Güncelleme işlemlerinin üniversitenin bilgi işlem birimince yapılması ise güncelleme şekli ve büyüklüğüne göre oldukça zaman alabilmekte ve yeni alt yapısal değişiklikler getirebilmektedir. Sonuç olarak her yeni değişiklik talebi zaman, finansal ve insan kaynaklarının verimsiz ve gereksiz kullanılmasına yol açmaktadır. Bu tür olumsuzlukları önlemek için üniversitelerde kullanılan otomasyon sistemlerinin yapısı esnek, hızlı, dayanıklı ve kolay kullanılabilir bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi?nde kullanılan otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi için esnek bir yazılım alt yapısı oluşturulmuş ve bu alt yapı kullanılarak otomasyon sistemleri geliştirilmiştir. Bu yazılım alt yapısında MVP(Model-View-Presenter) tasarım deseni, WCF(Windows Communication Foundation) servis yönelimli mimari, çeşitli nesne tabanlı programlama tasarım desenleri ve çok katmanlı yazılım mimarileri kullanılmıştır.
Başlıklar AB-Bildiri
Altyapı, Yeni Teknolojiler ve Serbestleşme
Kurumsal İnternet Politikaları
Üniversite Bilişim Sistemleri
Yazılım Geliştirme Ortamları
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2009 Zakon Group LLC