XVII. Akademik Bilisim Konferansi

BaşlıkYüksek Performanslı Dağıtık Hesaplama Sistemlerinde Güncel Yaklaşımların Karşılaştırmalı Analizi
ÖğrenciHayır
Yazar(lar) Yazar 1
Name: Tuba Gökhan
Org: Gazi Üniversitesi- Teknoloji Fakültesi- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: tubagokhan_AT_gazi.edu.tr

Yazar 2
Name: Aydın Çetin
Org: Gazi Üniversitesi- Teknoloji Fakültesi- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Country: TR
E-mail: acetin_AT_gazi.edu.tr
Anahtar KelimelerDağıtık Sistemler, Kümeli Hesaplama, Gönüllü Hesaplama, Izgara Hesaplama, Bulut Bilişim
ÖzetGelişen iletişim teknolojileri ve birlikte veri paylaşımında yaşanan artışların yanı sıra paylaşılan veya elde edilen verilerin hızlı bir biçimde işlenmesi önemli bir sorun haline gelmeye başlamıştır. Von Neuman mimarisine sahip işlemciler ile büyük boyutlu verilerin birim zamanda işlenmesi oldukça zorlaşmıştır. Bu problemin çözümüne yönelik olarak alternatif çözüm yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemlerdeki ana yaklaşım mimari yapı değişikliğinden ziyade iş yükünün paylaştırılması düşüncesine dayanmaktadır. Bu düşünce sonucunda ortaya atılan bir grup yöntem ise dağıtık hesaplama yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Kümeli hesaplama, ızgara hesaplama, gönüllü hesaplama ve bulut bilişim, dağıtık hesaplamalı sistemlerde kullanılan yaklaşımlardandır. Bu çalışmada, en çok kullanılan bu dört yaklaşımın genel özellikleri irdelenmiş ve kullanıcı ilgi/tercih eğilimleri “Google Trend” çözümlemeleri sunularak kıyaslanmıştır. Eğilim çözümlemesine ek olarak ayrıca 15 farklı başlık altında teknik karşılaştırma yapılmış, Maliyet / Hız / Başarım kümeleri üzerinde her bir yöntem değerlendirilmiştir.
Başlıklar AB-Bildiri
Büyük Veri, Açık Veri, Açık Devlet
Yazılım Mühendisliği
Dosya  
 

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2014 Zakon Group LLC