Paper 12

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (11) overview next (13)

12 - TitleWEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM DERSİ TASARIMINDA ÖĞRENCİ/KATILIMCI NİTELİKLERİ
AuthorsMelih Karakuzu, Atatürk Üniversitesi, K.Karabekir Eğitim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personMelih Karakuzu, karakuzu@atauni.edu.tr, 4422314040
Main Fields
Other Main FieldsUzaktan Eğitim/Distance Education
Abstract + KeywordsInternetin yaygın kullanımıyla yeniden canlanarak gündeme gelen Uzaktan Eğitim, ilgili çevrelerin ilgisini tekrar üzerine çekmeye başlamış, özellikle de geleneksel eğitim yoluyla aşılamayan sorunlara bir çözüm alternatifi olarak öngörülmeye başlanmıştır.
        Daha düşük maliyetli ve kolay yayımlanabilir ve kolay ulaşılabilmesi açısından asenkron uzaktan eğitim yöntemi daha çok tercih edilmektedir. Internet üzerinden asenkron uzaktan eğitim de çoğunlukla web tabanlı uzaktan eğitim biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Web tasarım araçlarının günden güne gelişmiş olması ve tasarımcıların kolayca kullanabileceği duruma gelmiş olmasına karşın web tabanlı uzaktan eğitim şeklinde verilecek dersin içeriğinin tasarlanmasında çok önemli ve vazgeçilmez bir yer tuıtan eğitsel yönü ayrı bir uzmanlık alanı konusu olduğu için salt bir web tasarımcısının üstesinden gelmesi olanaksızdır. Bu nedenle web tabanlı dersin tasarımında web tasarım uzmanları ve öğretim tasarım uzmanı ortaklaşa çalışmalı ya da hem web tasarımı hem de eğitim teknolojisi alanlarında yetkin kişiler rol almalıdır.
        Bu çalışmamızda web tabanlı uzaktan eğitim dersi tasarlarken, söz konusu dersi alacak olan hedef kitle (öğrenciler ya da katılımcılar olarak adlandırılabilir)’de bulunmasını öngördüğümüz, veya dikkate almamız gereken nitelikler ve bu niteliklere yönelik önlemlere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: öğretim tasarımı, öğrenci nitelikleri, web tabanlı eğitim
Keywords: Instructional Design, Student Characteristics, Web-Based Instruction
RemarksBildiri/Paper presentation

prev (11) overview next (13)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente