Paper 40

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (39) overview next (41)

40 - TitleTürkçe Sözdizimi Tabanlı Bir Programlama Dili: TPD
AuthorsBurak Yolaçan, -
Erek Göktürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sercan Tutar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personErek Göktürk, erek@ceng.metu.edu.tr, +90(312)210-5547
Main Fields
Other Main Fieldsprogramlama dilleri
kullanılabilirlik
Abstract + KeywordsÖzet:
Programlama dillerindeki sembollerin dizilimine genel yaklaşım mantıksal bir sıralama izlemeleridir. Sadece programlama dillerindeki bazı sembollerin doğal dildeki sözcüklerden alınmasının yeterli olmadığı görüşü çerçevesinde programlama dilinin yapısının doğal dile yakınlaştırılmasının dilin öğrenilmesine ve programlardaki hata oranının azalmasına etkisi üzerine yoğun bir şekilde araştırma yapılmaktadır. Bu bildiri, sözdizimi türkçenin sözdiziminden esinlenerek oluşturulmuş bir programlama dili yaratma amacındaki çalışmamızın geldiği noktayı, TPD (Türkçe Programlama Dili) dilini anlatmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
programlama dilleri, türkçe, doğal dilde programlama
Remarks

prev (39) overview next (41)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente