Paper 58

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (57) overview next (59)

58 - TitleBilişim Teknolojileri, Küreselleşme ve Kalkınma
AuthorsYrd.Doç.Dr. Güliz Uluç, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personGüliz Uluç, gulizu@iletisim.ege.edu.tr, 0 232 2445904
Main Fields
Other Main FieldsBilişim Teknolojileri:Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bilişim Teknolojilerine Yönelik Eleştiriler ve Öneriler
Abstract + KeywordsBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ, KÜRESELLEŞME VE KALKINMA


Kamusal alanı genişleterek toplumsal katılımı ve söylem imkânlarını zenginleştiren bilişim teknolojilerinin sadece kanı ortaya koymak veya tartışmaktan ibaret olmayan, kimi yerde baskı oluşturmak ve çözüm üretmek gibi boyutlar da içeren demokrasiye ciddi bir katkıda bulunduğu açıktır. Kamusal alanla siyasal alan arasında “birebir” bir ilişkinin bulunmadığını kamusal alanın siyasal alana tercüme edilişinde değişik dinamiklerin yer aldığını da unutmamak gerekir. Bilişim teknolojilerinin uluslar arası niteliğine karşın sorunların çözümünde başvurulan mekanizmaların hâlâ ulusal düzeyde işlediklerini gözönüne alarak, söz konusu teknolojileri derin bir coşku ve sarhoşluk kaynağı olarak değil, gelecek adına yeni bir umut olarak karşılamak gerekir. Çünkü, bilişim sistemlerindeki gelişmenin demokratik sürece yaptığı katkının sağlığı için de sözkonusu olanağın toplumun en azından çoğunluğu tarafından kullanılabilir bir noktada olması gerekir. Zira bu noktada bilginin yoksulları ile varsılları arasında mevcut olan uçurum kısa vadede kapanacak gibi gözükmüyor.

Bilişim teknolojilerinin rekabette üstünlüğü yarattığı bir dönemde, yeni enformasyon teknolojilerini yaratan ve kullanan ülke ve grupların gelişmiş ülkeler olması ülkeler arasındaki eşitsizliği daha da arttırmaktadır. Nitekim 2000 İnsani Kalkınma Raporuna göre dünyadaki en zengin %20’nin internet kullanımındaki oranı %93.3 iken en fakir %20’sinde bu oran %0.2 dir. Bilişimde küreselleşme gerçek anlamıyla küresel değildir, daha doğru bir ifadeyle küresel olmaktan ziyade bölgeseldir. Doğrudan yatırımlar ve bilgi teknolojileri için uygun politikaları uygulamayan, kurumsal ve fiziki altyapısını geliştiremeyen ülkelerde, doğrudan yabancı yatırımların, ticaret genişlemesinin ve uluslararası üretimin yararları da sınırlı olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin Batı Avrupa’da, Kuzey Amerika’da ve Doğu ve Güneydoğu Asya’da yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Afrika’nın büyük bir bölümünün, Güney ve Batı Asya’nın ve Doğu Avrupa’nın çeşitli nedenler dolayısıyla küreselleşme sürecinin ve bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla entegre olan dünya ekonomisinin yarattığı nimetlerden yeterince yararlandığını söylemek oldukça zordur.

Bilişimin gerçek anlamda bilgi ve enformasyonun demokratikleşmesinde ciddi bir adım teşkil edebilmesi için, sağladığı imkânların kullanımı için gerekli asgari donanımın yeterince ucuzlayarak herkesçe edinilebilir olmasını beklemek gerekiyor. Bu nedenledir ki anılan bölgelerin, gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerdeki refah düzeyini yakalamaları ve BİT’teki gelişmelerin yarattığı artı değerden arzulanan ölçüde pay almalarını sağlamak için ihtiyaç duyulan politikalar belirlenmeli, vakit geçirilmeden tasarlanarak uygulamaya konulmalıdır.

Unutulmamalıdır ki,her yeni gelişme büyük umutlar vaadetmiştir.Bilişim teknolojileri de yaşama ilişkin olumlu sinyallerle yüklü durmaktadır.RemarksBilişm teknolojilerinin genel anlamda aksayan yönlerinin de irdelenmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.

prev (57) overview next (59)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente