Paper 59

Generated: Sun Jan 13 09:03:04 2002

prev (58) overview next (60)

59 - TitleACM/IEEE Bilişim Ders Programı Önerisi ve Haliç Üniversitesi Deneyimi
AuthorsAtilla ELÇİ, Bilgisayar Mühendisli Bölümü, Haliç Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personAtilla ELÇİ, Atilla.Elci@IT-T.com.tr, (532) 351 4425
Main Fields1. Temel Bilisim Egitimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilişim dallarında eğitim için ACM/IEEE'in hazırlamakta oldugu çekirdek eğitim programları için Steelman Önerisi ele alınarak tanıtılacaktır.

Steelman Önerisi, bilişim çekirdek konularını, sürelerini, bu konuların hangi dersler içerisinde ve hangi sırada ele alınabileceğini irdelemektedir. Bu yönde seçmeli, 2- ve 4-yıllık eğitimler için bir kaç öneri de verilmiştir. Bir eğitim programı düzenlemek için, programın amaç, süre ve düzeyine uygun olarak konu ve dersleri seçerek yıllara yaymak gerekmektedir. Ancak eğitimcinin karar vermesi gereken bir çok ölçüt vardır ve mevcut koşulları da seçimde dikkate almak gerekmektedir.

Haliç Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün 2000-2001 ders yılında açılması sonrası mevcut eğitim programının gözden geçirilmesi gereği doğmuştur. Bu amaçla, öncelikle Steelman Önerisi dikkatle incelenmiş, diğer üniversite ve yüksek okulların bilişim dalındaki eğitim programları da dikkate alınmıştır. Haliç Üniversitesi'nin koşullarını dikkate alan ancak misyon ve mesleğin gereklerini göz ardı etmeyen yeni bir eğitim programı oluşturularak uygulamaya konmuştur.

Programın yaklaşımı, meslek derslerine erken başlama isteğine karşın mevcut ve öngörülebilen kaynaklarla yürütülmesi gereği arasında bir uğraşı ifade etmektedir. İlk dersten başlayarak temel kavramların eğitiminde nesne-yönelimli yaklaşım benimsenmiş, meslek derslerinin uygulamalı işlenmesine özen gösterilmiş, üçüncü yılın sonunda çekirdek eğitim düzeyinin sağlanması ile dördüncü sınıfta tüm dersler seçmeli yapılarak öğrencinin uzmanlaşmada kendi seçimine bırakılması öngörülmüştür.

Mevcut zorlayıcı koşullar nedeni ile bu programın da gelecek ders yılı öncesinde yeniden gözden geçirilmesi gerekeceği kabul edilmiştir. Bunun nedenleri ile yapılmak istenen düzenlemeler konuşmada ele alınacaktır.

Bu konuşma ile, Haliç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim programı deneyiminin aktarılarak, özellikle bilişim eğitimine yeni başlayan veya başlamayı düşünen üniversitelere örnek olunmasıdır.
RemarksAyrıca, bilişim eğitim programları üzerine bölüm başkanlarının katılacağı bir panel de düzenleyebiliriz. Burada tartışma konusu Steelman Önerisine karşın mevcut eğitim programlarının irdelenmesi olabilir. Keza meslek okulları ile lisans eğitiminin göreli konumu da ele alınabilir.
Saygılarımla.


prev (58) overview next (60)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente