Paper 101

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (100) overview next (102)

101 - TitleÖğretim Yazılımlarının Zekileştirilmesi: Bir Değerlendirme Makinesi
AuthorsUğur YAVUZ, Atatürk Üniversitesi,letişim Fakültesi
Selçuk KARAMAN, Atatürk Üniversitesi - K.K. Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğr. Tek. Eğt. Böl.
PC MemberNo
Contact personSelçuk KARAMAN, skaraman@atauni.edu.tr, 4422314037
Main Fields10. Internet Destekli Egitim
Other Main FieldsBilgisayar Destekli Öğretim
Abstract + KeywordsZeki öğretim sistemlerinin genel özelliklerinden biri de öğrenciyi klasik yazılımların ötesinde bir değerlendirme sisteminin yer almasıdır. Öğretim yazılımları bünyesinde yer alan özellikle summative değerlendirme kapsamındaki değerlendirme sonuçları genellikle öğrencinin verdiği doğru cevap sayısı yada doğru cevap yüzdesi gibi istatistiksel sonuçlardan oluşmaktadır. Değerlendirmenin, öğrencinin öğrenme seviyesinin öğretmen veya başka uzman kişilerce belirlenmesi süreci olduğu göz önüne alınınca salt not şeklindeki sonuçların kısıtlı bir dönüt sağladığı söylenebilir. Bu bağlamda, klasik öğretim yöntemiyle her bir öğrenci için sağlanması zor ve zahmetli olan kapsamlı dönütlerin, doğası itibariyle bilgisayar destekli sistemlerde sağlanması sistem bir kere geliştirildikten sonra çok kolaydır.
Bu bildiride, eğitsel yazılımlar bünyesindeki değerlendirme sonuçlarını, klasik ortamda elde edilemeyen bir çok parametreyi de kullanarak yapay zeka tekniklerine göre yorumlayan akıllı değerlendirme makinesinin mimarisi önerilmektedir. Hemen hemen tüm eğitim yazılımlarıyla entegre çalışabilecek bu makinenin mimarisi dahilinde tasarım, geliştirme ve uygulama aşamalarına da değinilmiştir. Çalışmanın öğretim yazılımı çalışmalarına ve genel olarak bilgisayar destekli öğretime yapacağı olumlu katkılar tartışılmıştır.
Ayrıca, bu makinenin geliştirilmesinde şu ana kadar kat edilen mesafe, karşılaşılan sınırlılıklar ve üretilen alt çözümlere de yer verilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların fikirleri, çalışmanın başarılı bir şekilde sonuçlanmasında önemli rol oynayacaktır.
RemarksÇalışmanın tam metnini elimizde olmayan nedenlerden dolayı bu gün gönderemeyeceğiz. Gecikmeyle ilgili ayrıntılı açıklama e-mail olarak bilgi@ab.org.tr adersine gönderilmiştir.

prev (100) overview next (102)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente