Paper 102

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (101) overview next (103)

102 - TitleTam Öğrenme Stratejisinin Bilgisayar Destekli Uygulanması Üzerine Bir Çalışma
AuthorsEmrah Yenilmez, Cukurova Universitesi
Zeynel Cebeci, Cukurova Universitesi
Şemsettin Koçak, Çukurova Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personEmrah Yenilmez, ceylan@cukurova.edu.tr, 322 3386251
Main Fields10. Internet Destekli Egitim
12. Universite Bilisim Sistemleri
Other Main Fields
Abstract + KeywordsEğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin öğrenme eksiklerini ve nedenlerini bu yönde yapılabilecek giderici çalışma alternatiflerini ortaya koymak, her ünite sonunda varılan erişiği, yıl sonunda her derste gerçekleşen öğrenme düzeyini, öğrencilerin bireysel özelliklerini ve bu bireysel özelliklere uygun eğitim yapmayı ve tam öğrenmeyi (%90 veya üzeri) gerçekleştirmek amacıyla yürütülen tam öğrenme stratejilerinin bilgisayar destekli yapılması stratejileri uygulanabilir kılmaktadır.


Bu çalışmada, Web tabanlı ve çevrim-içi bir uygulama olarak geliştirilen Çukurova Çevrim-İçi Sınav Uygulama-Değerlendirme Sistemi tanıtılmaktadır. 2003'te üniversite geneline ağ üzerinden hizmet vermesi planlan sistem, pilot olarak Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okutulan "Öğretmenlik Mesleğine Giriş" dersini alan 72 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Sistem, bu alanda Türkiye'de ilk uygulama özelliğinde olup eğitim-öğretim değerlendirmesinde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Sistemin testi için pilot olarak seçilen ders, 12 üniteye ayrılmış ve her ünitenin tüm öğeleri taranarak 25 soruluk çoktan seçmeli izleme testi hazırlanmıştır. Her ünite sonunda sınav yapılmış ve bir önceki ünitedeki eksik ve yanlışlar öğrencilerin erişimine açılmıştır. Böylece her ünitedeki yanlış ve eksiklikler öğrenci-öğretici açısında giderilmeye çalışılmıştır. Yeni üniteye geçilmeden önce bir önceki ünitede tespit edilen eksik ve yanlışlıklar üzerinde durulmuş ve giderilmeye çalışılmıştır. Ünite sonlarında öğrencilerin ve sınıfın ulaştığı başarı tespit edilmiştir. Yarıyıl sonunda üzerinde çalışılan derse ait gerçekleşen öğrenme düzeyi belirlenmiştir. Bireysel özellikler ortaya konularak Öğrenme ihtiyacı daha fazla olan öğrencilere çeşitli kaynaklardan hazırlanmaları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. Çalışma sonucunda 72 öğrencinin 300 soruya verdikleri cevaplardan hareketle sınıfta %88,1 oranında öğrenme düzey gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Remarks

prev (101) overview next (103)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente