Paper 103

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (102) overview next (104)

103 - TitleTürkiye Kaynaklı Bilimsel ve Teknik Makalelerin Sektörel, Bölgesel ve Konu Dağılımı ve Türkiye'nin Dünyadaki Yeri
AuthorsDoç. Dr. Serhat Çakır, TÜBİTAK/ODTÜ
PC MemberNo
Contact personDoç. Dr. Serhat ÇAKIR, cakir@tubitak.gov.tr, 05426558833
Main Fields
Other Main FieldsBilim Politikası
Abstract + Keywords
Ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmislik göstergelerin basinda Ar-Ge harcamaları, bilim insanı sayısı, özel sektörün Ar-Ge payı, uluslararası dergilerdeki yayın sayılarını sıralamak olasıdır. Bu çalışmada uluslararası kabul görmüş hakemli dergilerde yayımlanan Türkiye kaynaklı makale sayıları baz alınarak ulusal bilimin bir haritası ve Türkiye'nin dünyadaki yeri incelenmistir. Bir çok bilimsel makaleler veri tabanı bulunmaktadır. Bunlar arasında en yagın kullanılanı ve kabul göreni Institute for Scientific Information (ISI) tarafından hazırlanan Science Citation, Social Sciences Citation ve Arts & Humanities Citation Index(SCI, SSCI ve AHCI) verilerin elde edilmesinde kullanılmıştır.

Makalele sayılarının yıllara göre zaman serileri ve bilim alanı dağılımı, bölgesel ve sektörel dağılım incelenmiştir. Ayrıca Türkiye'nin bu konudaki gelişimi ve dünya sıralamasındaki yeri ve gelişimine bakılmıştır.
Remarks

prev (102) overview next (104)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente