Paper 105

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (104) overview next (106)

105 - TitleBİLGİSAYARLA İLGİLİ DİSİPLİNLER VE FARKLILAŞMA GEREĞİ
AuthorsMelih KIRLIDOĞ, Marmara Üniversitesi
Mustafa Ağaoğlu, Marmara Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMelih KIRLIDOĞ, melihk@eng.marmara.edu.tr, (216) 347 2859
Main Fields1. Temel Bilisim Egitimi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAnahtar Kelimeler: Bilişim, Bilgisayar disiplinleri

Özet

1940’ların ikinci yarısından 1980’lerin başına kadar geçen zamandaki birinci, ikinci ve üçüncü kuşak bilgisayarlar döneminde kurumlarda “bilgisayar uzmanları” diğer çalışanlardan keskin hatlarla farklıydı. Bu dönemde genellikle bilgisayar kullanma imkanı bilgisayar uzmanları tarafından çalıştırılan sistemlere girdi vermek ve bir süre sonra da sonuçları almakla sınırlıydı. Üçüncü kuşak bilgisayarlar döneminde kurumlarda çalışanların terminaller vasıtasıyla ana bilgisayara bağlanma imkanıyla değişmeye yüz tutan bu durum 1980’lerin başındaki iki önemli gelişmeyle tümüyle farklılaştı. Bunlardan birincisi bilgisayar yongalarında VLSI (Very Large Scale Integration) tekniğinin gelişmesiyle bir önceki nesle göre çok hızlı dördüncü kuşak bilgisayarların, ikincisi de yine bu teknolojinin ürünü olarak kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıydı. Kişisel bilgisayar, kurumlarda isminin çağrıştırdığı anlamın çok üzerinde bir kullanım alanı buldu. Gerek ağlar vasıtasıyla ana bilgisayara bağlanarak, gerekse de yalnız başına kullanımla kurumlardaki alışılagelmiş tüm süreçleri ve işlemleri değişikliğe uğrattı.

Bilgisayarın ortaya çıkışıyla birlikte daha önce mevcut olmayan yeni disiplinler oluştu. Öncelikle bilgisayarlarda bir işlemin mümkün olan en verimli (efficient) şekilde yapılmasını sağlayacak algoritmaları ve veri yapılarını araştıran Bilgisayar Bilimi (Computer Science) ortaya çıktı. Uygulamalı bilimlerin bir kolu olarak Bilgisayar Biliminin pratikte uygulanması ancak mühendisliğin bir dalıyla mümkün olabilirdi. Bu dala da Bilgisayar Mühendisliği denildi. Bilgisayar Mühendisliğinin ana amacı verili bir anda mevcut olan donanım ve yazılım teknolojisini en etkin (effective) ve en verimli şekilde kullanarak kurumlara veya kişilere çözüm üretmek olarak tanımlandı. Bu iki disiplinin paralel gelişimiyle yazılım geliştirme işleminin gitgide karmaşıklaşması ve yazılım talebinin arzı çok aşması klasik mühendisliklerden farklı bir türün, yazılım mühendisliği disiplininin oluşmasına yol açtı. 1980’li yıllarda bilgisayarın çok yaygınlaşmasıyla bu aletin kurum içinde en etkin ve en verimli kullanım yolları araştırılmaya başlandı. Bu dönemde şartlar değişmiş, önceki dönemlerdeki bilgisayar uzmanı-diğerleri ayrımı yerini bilgisayar uzmanı-bilgisayar okur yazarı ayrımına bırakmıştı. Bu süreçte tüm kurum çalışanlarının birer bilgisayar kullanıcısı olmasıyla kurumun yapısının ve bilgisayarın bu yapıyı nasıl değiştireceğinin araştırıldığı yeni bir disiplin, Bilişim (Information Systems – Information Technology) disiplini doğdu. Bilişim, faaliyetinin merkezine kurumu ve onun birer unsuru olan kişileri alma yönüyle diğer bilgisayar disiplinlerinden farklılaştı.

Bilgisayarla ilgili bu disiplinlerin birçok ortak alanının olması doğaldır. Ancak, gerek öğretim gerekse de araştırma yönünden bu disiplinler günümüzde oldukça farklılaşmış ve kurumsallaşmışlardır. Dünyada birçok üniversite Bilgisayar Bilim(ler)i, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim (Avrupa’da genellikle “Informatik”) adlarıyla farklı bölümlere ve/veya araştırma gruplarına sahiptir. Türkiye’de de yapılması gereken, imkanların elverdiği ölçüde Bilişim-Enformatik alanını kurumlarla ilgili özel ilişkisini gözönüne alarak diğerlerinden ayırmak ve üniversitelerde bu adla yeni kurulan bölümlerin sayısını ve niteliğini artırmaktır.
RemarksSempozyumun web sitesinde özetin 15 Ocak'a (bugün) kadar gönderilebileceği belirtiliyor. Tam metin 20 Ocak haftasında bitecek.

prev (104) overview next (106)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente