Paper 106

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (105) overview next (107)

106 - TitleE-eğitim? Hemen yarın başlayalım!
AuthorsY. Onur Devres, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Tayfun Duran, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
Gökhan Bingöl, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü
PC MemberNo
Contact personY. Onur Devres, onur@devres.net, (212) 285 60 36
Main Fields9. Uzaktan Egitim
10. Internet Destekli Egitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsSon yıllarda "e-" kavramı birçok alanda uygulanmaya başlanmıştır. Eğitimde kullanılması bir çok fırsatı beraberinde getirmiş ancak değişik nedenlerle bunların bir bölümü başarı ile uygulamaya aktarılmış; ticari başarının söz konusu olmadığı çalışmalara kaynak aktarılması kısıtlı olduğu için, e-eğitim ticari programlar ile sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte e-eğitimin güncel bir kavram olması ve getirdiği olanaklar göz önüne alındığında, şahsi çabalar ile bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu şekilde edinilen tecrübe birikimi konunun geliştirilmesi sırasında büyük önem taşımaktadır. Söz konusu tecrübenin olmadığı ortamlarda e-eğitim akşamdan sabaha geçilebilecek bir aşama olarak görülmektedir. Bunun yaşama geçirilebilmesi için boşuna kaynak israfı yapılmakta ve izlenen yanlış yaklaşım sonucunda da e-eğitim kötülenebilmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz sekiz sene içinde yaşanan tecrübeler, zorluklar; yapılan çalışmalar, gelinen noktalar yurtdışındaki uygulamalarla karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

Anahtar kelime: e-eğitim, tecrübe
Remarks

prev (105) overview next (107)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente