Paper 121

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (120) overview next (122)

121 - TitleInternet Ekonomisinin Neresindeyiz?
AuthorsSuat Baysan, Cisco Systems
PC MemberNo
Contact personSuat Baysan, sbaysan@cisco.com, 0 212 335 02 10
Main Fields7. Ulusal ve Kurumsal Ag Yapilari
Other Main FieldsInternet Ekonomisi
E-Devlet ve E-Dönüşüm
Abstract + KeywordsBilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanımı ile birlikte iş dünyasında değişimler başladı. Elektronik ortama taşınan iş süreçleri iş yapma tarzımızı kökten değiştirdi. Değişim varolan kavramların ve iş modellerinin yeniden tasarımını gerektiriyor. İşte bu ortamda devlet vatandaş ilişkisi de yeni bir boyut kazanıyor. Sunuda E-Devlet Modeli, modele geçiş süreci ve bu sürecin neresinde olduğumuz anlatılıyor.
Remarks

prev (120) overview next (122)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente