Paper 122

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (121) overview next (123)

122 - TitleTürkiye'deki Yabancı Dil Öğretme Ve Öğrenmede Karşılaşılan Sorunları Çözümlemeye Yönelik Bir Öneri: Yabancı Dil Öğretimi Ve Öğreniminde Internet Kullanımı
AuthorsOsman Aslan, Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
PC MemberNo
Contact personYrd.Doç.Dr. Osman Aslan, hosman@mail.cu.edu.tr, 3386084-2775
Main Fields10. Internet Destekli Egitim
Other Main Fields
Abstract + Keywords0.Konu ve Sorun

Ülkemizde yabancı dil öğretimi için harcanan zaman, emek ve maliyete baktığımız zaman istenilen sonuçların elde edilmediğini görürüz. Bu olumsuzluğun nedenlerinin başında ülkemizdeki yabancı dil edinimi için gerekli koşulların yeterli olmadığı ve yabancı dil edinim sürecini etkileyen olumsuzlukların olduğunu görürüz. Bu olumsuzlukların iyi analiz edilmemesi ise ülkemizde yanlış çözüm önerilerinin ortaya atılmasına neden olmaktadır. Oysa çağdaş koşul ve olanaklardan en iyi şekilde yararlanmak bu sorunun çözümlenmesine katkıda bulunabilir.

1. Amaç

Yabancı dil öğretmek ve öğrenmek çok boyutlu bir olgudur. Bir çok koşulun yerine getirilmesi ve bir çok olanaktan yöntemli bir şekilde yararlanıldığı zaman ancak istenilen sonuç alınabilir. Bu çalışmada ülkemizdeki yabancı dil öğretimi ve öğrenimi konusunda yaşanan olumsuzlukların nedenleri üzerinde durulacak ve internet kullanımının yabancı dil öğretim sürecine katılmasının belirlenen olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına sağlayacağı katkılar anlatılmaya çalışılacaktır. Özellikle öğretbilimsel ilkeler doğrultusunda kullanıldığında internetin yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde öğrencileri olumlu güdülemesi ve yabancı dil öğrenim sürecini olumlu etkilemesi anlatılmaya çalışılacaktır. Konumuzla bağlantılı olarak Ç.Ü. Eğitim Fakültesinde tamamlanan bir proje sonuçları bu bağlamda değerlendirilecektir.

1. Kuram ve Yöntem

Çalışmada özellikle bilişsel ve oluşturmacı öğrenme kuramları konuyla ilintili olarak irdelenecek ve Alman Öğretbilimci Wolfgang Klein'ın ikinci dil edinimine ilişkin öne sürdüğü yabancı dil ediniminde rol oynayan altı temel etmen bağlamında ülkemizdeki sorunlar irdelenecek ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinden biri olan yabancı dil öğreniminde ve öğretiminde öğretim teknolojilerinden internetin öğretbilimsel olarak kullanımı kuramsal olduğu gibi bir de bu konuda tamamlanan bir proje örneğinden hareketle uygulamalı olarak ele alınacaktır.

1. Savunu ve Sonuç

Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi; çok boyutlu, bir çok koşulun yerine getirilmesiyle ancak istenilen sonucun elde edinilmesi mümkün olan bir olgudur. Bunun içinde sorunların doğru tespiti ve doğru çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerekir. Çağdaş öğret ve yöntembilimsel yaklaşımlar doğrultusunda öğretim teknolojilerinden internetin öğretbilimsel ilkeler doğrultunda yabancı dil öğretimi ve öğreniminde kullanımı çağımızda bir zorunluluk haline gelmiştir.

1. Temel Kaynaklar

1. Klein, W.: Zweitspracherwerb. Eine Einführung. Frankfurt am Main 1987
1. Baumgartner, P./Payr, S.: Studieren und Forschen mit dem İnternet, Innsbruck 2001
2. Klimsa, Paul: Neue Medien und Weiterbildung: Anwendung und Nutzung in Lernprozessen der Weiterbildung, Weinheim 1993
Remarks

prev (121) overview next (123)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente