Paper 18

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (17) overview next (19)

18 - TitleUzaktan Çevrimiçi (Online) Eğitimin Tasarımı, İşletilmesi ve Değerlendirilmesi:Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamı için Etkileşimli Bir Model
AuthorsGülsün Kurubacak, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
PC MemberNo
Contact personGülsün Kurubacak, gkurubac@anadolu.edu.tr, 222-3350580/Ext.2573
Main Fields9. Uzaktan Egitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet:Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamaları yeni olmamakla birlikte, çevrimiçi öğrenme ortamlarının tasarımı, işletilmesi ve değerlendirilmesi oldukça yeni bir uygulamadır. Çağdaş yaşamın bir gereği olarak, bireylerine eşit ve demokratik eğitim olanağı sunmak isteyen toplumlar, teknoloji ve teknoloji tabanlı uygulamaların kendilerine sağladıkları fırsatları kullanarak çevrimiçi (online) uygulamalara geçmektedirler. Eğitsel tasarım, kuram ve uygulama açısından, geleneksel eğitim etkinliklerinden çok farklı yaklaşım ve politikaları içeren sanal eğitim, öğrenme-öğretme süreçlerinde son derece köklü ve yapısal değişikleri de beraberinde getirmektedir.

Bu makalede, sadece uzaktan çevrimiçi eğitim uygulamalarının başarıya ulaşabilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarından söz edilmekle kalınmayacak, aynı zamanda sanal eğitim ortamlarının tasarımı, işletilmesi ve değerlendirilmesine yardımcı olacak bir model önerisi de sunulacaktır. Önerilen bu modelde gerek kurumsal gerek eğitsel gerekse teknoloji tabanlı alt bölümler ayrı ele alınacak ve her bir alt boyut öğrenme kuramlarına dayalı olarak sorgulanacak ve yapılandırılacaktır. Geliştirilen model, ayrıca, her toplumun sahip olduğu politik, etik, ekonomik ve sosyal yapılarına uygun olarak, eğitim tasarımcılarına hem çok-kültürlü bir sanal eğitim ortamını tasarlama ve işletmelerine yardımcı olacağı gibi hem de katılımcı merkezli desenlenen bir çevrimiçi ortamda öğrenenlerin eleştirel düşünce etkinliklerinin nasıl geliştirilebileceği, gözlemlenebileceği ve değerlendirileceğine ilişkin de ipuçları verilecektir. Son olarak ise uzaktan çevrimiçi eğitim ortamlarının tasarımı, işletilmesi ve değerlendirilmesinde gerek kurum gerek birey açısından değişen roller ve yüklenilmesi gereken yeni sorumluluklar yine geliştirilen bu model çerçevesinde tartışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Uzaktan Eğitim, Online Öğrenme, Çevrimiçi Öğrenme, Uzaktan Eğitim Sistemleri ve Eleştirel Düşünce, Çevrimiçi Eğitim Ortamının Tasarımı ve İşletilmesi
Remarks

prev (17) overview next (19)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente