Paper 33

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (32) overview next (34)

33 - TitleHastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Geleceği
AuthorsBarış Dinler, Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Ticaret Lİmited Şirketi
Önder Köktürk , Birim Bilgi İşlem Müşavirlik ve Ticaret Lİmited Şirketi
PC MemberNo
Contact personBarış Dinler, barisdinler@birim.com.tr, 02324647733
Main Fields5. Medikal Bilisim
13. Yeni Teknolojiler
14. Guvenlik
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAKADEMİK BİLİŞİM’03
Hastane Bilgi Yönetim Sistemlerinin Geleceği
Barış DİNLER … Birim Bilgi İşlem Ltd. Şti. …..Satış Koordinatörü
Özet:
Bildirinin amacı, genelde Türkiye’deki tüm sağlık kurumlarının , özellikle Üniversite Hastanelerinin , Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’ni (HBYS) oluştururken ve/veya geliştirirken dikkat edilmesi gereken hususların önemini ve gereğini ortaya koymaktır.
Öncelikle HBYS uygulamalarının önemi, sağladığı olanaklar ve yanlış uygulamaların yarattığı sorunlar gözden geçirilecektir. Ülkemizde bu konuda ortak noktalarda buluşulmuş bir standardın olmamasından dolayı oluşan kayıplar belirtilecek , ve dünyadaki örneklemeler üzerinde durulacaktır. Toplumda öncü kurum olmanın sorumluluğunu taşıyan Üniversitelere bağlı tüm hastanelerin HBYS sistemleri geçmişi hakkında özet bilgilendirme verilerek , olması gereken temel kriterlerle ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme sunulacaktır.
Kurum bazında ; hasta kişisel bilgileri güvenliği , kurum mali bilgilerinin güvenliği , ve iş akışlarında verimliliği sağlayacak gerek bilgi işlem altyapısının gerekse yazılımın olmazsa olmazları , kurumlar arası iletişim bazında veri güvenliği ve veri aktarım standartları konularında günümüzün ve yakın geleceğin perspektifleri değerlendirilecektir.
Son olarak , internet üzerinden randevu alabilme , Laboratuar Bilgi Sistemleri (LBS) ve Picture Archieving and Communications Systems (PACS) bilgilerine internet aracılığıyla ulaşabilme, Tablet PC ve e-token (dijital anahtar) uygulamalarının kurumlara sağlayacağı faydalar açıklanacaktır.
Abstract :
This presentation aims to show the necessity and importance of the important headlines to be considered sirously while preparing or developing Hospital Information Systems (HIS) for all health institutions in Turkey , especially hospitals of Universities.
Firstly, the importance and benefits of HIS and problems occured due to mischosen solutions will be examined. The loses caused by the lack of mutual understanding and standardization for whole country will be mentioned and a few samples from other countries will be showed. The history of HIS applications of Univercity Hospitals which are expected to be the best samples for society will be dealed and the basic criterias will be explained detaily.
Then, the presentation will include the today’s and near future’s perspectives about patient identity security , hospital financial data security and musts for imroving effectiveness in job flows for hospital base , and data transfering standarts and data security for inter-hospital era.
Finally , the coming benefits of reservations via internet , reaching Laboratuary Information System (LIS) and Picture Archieving and Communications Systems (PACS) data via internet , Tablet PC applications and usage of e-token (e-key) will be explained.
Remarks

prev (32) overview next (34)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente