Paper 64

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (63) overview next (65)

64 - TitleBILGI GUVENLIGININ SAĞLANMASINDA KULLANILAN YONTEMLER VE BUNLARIN ETKIN KULLANIMI
AuthorsOğuz FINDIK, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Taha SADAY, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
PC MemberNo
Contact personOğuz FINDIK, oguzf@hotmail.com, 03322232209
Main Fields14. Guvenlik
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBİLGİ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE BUNLARIN ETKİN KULLANIMI

Arş.Gör.Oğuz FINDIK,Arş.Gör.Taha SADAY

T.C. Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

ÖZET :

Günümüzün gelişen ağ teknolojileri sayesinde artık birçok iş ağ üzerinden yapılmaktadır. Bilgilerin, özellikle de değerli bilgilerin herkese açık bir ortam üzerinden taşınması,ve bu ortamın bir çok kişi tarafından kullanılması, verilerin izinsiz kullanılmasına olanak sağlar. Bunun yanında saldırılar ağ üzerindeki sunucuları da hedef alabilir ve sistemlerin çalışmasını engelleyebilir.
Bu saldırılardan korunmak için çeşitli sistemler geliştirilmiştir.Bunlardan bazıları muhtemel saldırılara karşı firewall yazılımları, e-maillerin virüslere karşı ve saldırı kodlarına karşı korunabilirliğini sağlayacak virüs yazılımları, saldırıları tespit etmek için IDS(Intrusion Detection System) yazılımları, güvenli bir ağ altyapısı için switch’li yapılar, şube veya birimler de doğrudan Internet üzerinden değil de Sanal Özel Ağlar (VPN) kullanılarak internete çıkılması, haberleşmede bilgilerin şifrelenerek gönderilmesi (Cryptology) yöntemleri kullanılabilir. Bu çalışmada ağırlıklı olarak güvenlik sistemlerinin tanıtılması, bunların kullanım amaçları ve güvenli bir sistemin oluşturulabilmesi için bu sistemlerin etkin olarak nasıl kullanılabileceği açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler :
Bilgi güvenliği,Firewall,IDS,VPN,Cryptology
Remarks

prev (63) overview next (65)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente