Paper 65

Generated: Thu Jan 30 16:03:12 2003

prev (64) overview next (66)

65 - TitleWEB TABANLI ETKİN BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
AuthorsOrhan GÖKÇÖL, Bahçeşehir Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personOrhan GÖKÇÖL, orhan@eng.bahcesehir.edu.tr, 0212-6696523 x189
Main Fields10. Internet Destekli Egitim
12. Universite Bilisim Sistemleri
13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgi teknolojilerinde son yaşanan gelişmeler, “öğrenme” eyleminin ve öğretme metodolojilerinin yeniden tanımlanmasına yol açmaktadır [1]. Bu, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine ve yetişkin eğitimine kadar her alanda kendini göstermektedir [2,3]. Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanımının yoğunluğunu arttırdığı son yıllarda, “blended learning” olarak da anılan ve “teknoloji destekli eğitim-öğretim ve öğrenme” olarak tanımlayabileceğimiz alanlarda da ciddi çalışmalar yapılmakta ve bir çok eğitim programı müfredatında yer alan dersler, özellikle web teknolojilerinin etkin kullanılmasıyla, teknoloji ile bütünleşik olarak sunulmaktadır.


Bu çalışmada, web ortamının ders yönetiminde kullanımı ve ders web sayfaları sistemi üzerinden ortak bazı ders yönetim ve öğrenci danışmanlık servislerinin konvansiyonel yöntemlere göre daha hızlı ve etkin verilmesini mümkün kılan bazı yaklaşımlar ve teknolojiler tanıtılacak ve Bahçeşehir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi’nde 2002-2003 eğitim öğretim döneminde geliştirilen ve prototip olarak bir derste kullanılan böyle bir sistemin eski yöntemlerle karşılaştırılması yapılarak sonuçlar tartışılacaktır.

Bu çalışmaya konu olan ders yönetim sistemi, Linux üzerinde çalışan bir Apache web sunucusu ve MySql veri tabanı ile PHP kullanılarak geliştirilmiş ve Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıfında verilen, “CSE3501 : Introduction to Computer Graphics” dersinin yönetimi için prototip olarak denenmiştir. Ders yönetim sisteminin bileşenleri, son 3 yıldır farklı dersler için geliştirilen “Ders Web Sayfaları” sisteminden yola çıkılarak tasarımlanmış ve öğrencilerden alınan geri beslemeler ve edinilen deneyimler ışığında ekleme ve düzeltmeler yapılmıştır [4].


[1] Rhodes, E.M., “Learning, Teaching, and Technology: A Short Literature Review”, http://www.ericsp.org, 2000.

[2] Gray, D., “Internet in Lifelong Learning: Liberation or Alienation?”, International Journal of Lifelong Education, vol.(18)2, pp.119-126, 1999.

[3] Johnson, M.J., Schwab, R.L. and Foa, L., “Technology as a Change Agent for the Teaching Process How technology introduction can change teaching” Journal of Theory into Practice,Ohio State University, pp.35-49, February, 1999.

[4] Gökçöl, O. , “CSE3501 Web Site”, http://www.eng.bahcesehir.edu.tr/courses/
02-03/fall/cse3501/index.html , 2003.
Remarks

prev (64) overview next (66)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente