Paper 173

Generated: Tue Feb 17 20:10:06 2004

prev (172) overview next (174)

173 - TitleTürkiye Sağlık Bilgi Sistemi ve e-Sağlık calismalari
AuthorsNihat Yurt, Sağlık Bakanlığı
PC MemberNo
Contact personNihat Yurt, nihat__at__saglik.gov.tr, 312-4356440
Main Fields5. Medikal Bilişim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve ilk etkilerinin sağlık alanında görülmesi, değişen hasta beklentileri, nüfusun giderek yaşlanması sağlık sektörüne yeni bir stratejik yaklaşım dahilinde bakılması gereğini ortaya koymuştur.

Sağlık hizmetlerine erişim ve hizmet sunumunda etkinliğin artırılması, sağlık tehditlerine karşı hızlı önlem alınması, halk sağlığı ağlarının oluşturulması, yöneticilerin, vatandaşların ve sağlık hizmeti sunanların sağlıkla ilgili doğru ve kesintisiz bilgilere ulaşmaları ve sağlık bilişimi konularında bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanılması amacıyla gelişmiş ülkeler e-Sağlık (elektronik sağlık) alanında stratejik eylem planları oluşturmuşlar ve kurumsal yapılanmaya geçmişlerdir.

Avrupa Birliği üye ülkeleri gelecek 10 yılda dünyadaki en rekabetçi ve en dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmek üzere hedeflerini ortaya koymuşlar ve e-Avrupa Eylem Planını oluşturmuşlardır. Aday ülkeler de aynı stratejiyi benimsemişler ve benzer biçimde e-Avrupa+ girişimini başlatmışlardır. Her iki girişimin eylem planlarında e-Sağlık alanına geniş yer verilmiş ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda eAvrupa+’daki e-Sağlık hedeflerini gerçekleştirmek üzere çalışmalar başlatmıştır.

Sektörler arası iş birliği ile ülke genelinde sağlık bilgi sistemi alt yapısını kurmak amacıyla kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörden temsilcilerin katılımı ile “Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi“ çalışmalarını başlatmıştır. Ocak 2004'te Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi Eylem Planı yayınlanmıştır.

27 Şubat 2003 tarih ve 3416 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile DPT koordinasyonunda e-Dönüşüm Türkiye Projesinin başlaması ve bu çerçevede Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda e-Sağlık çalışma grubunun oluşturulması önemli bir gelişmedir.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı çerçevesinde Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi çalışmalarından yararlanılarak 15 e-Sağlık eylemi oluşturulmuş ve 4 Aralık 2003 tarih ve 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yayınlanmıştır.

Türkiye Sağlık Bilgi Sistemi ve e-Sağlık eylemleri çerçevesinde uygulamaya dönük çalışmalar yürütülecektir.

Remarks

prev (172) overview next (174)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente