Paper 65

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (64) overview next (66)

65 - TitleVeri Tabanlarinda Performans olcumu
AuthorsDogan Atilgan, Ankara Universitesi
Sacit Arslantekin, Ankara Universitesi
Oya Gurdal, Ankara Universitesi
Ozlem Gokkurt Bayram, Ankara Universitesi
PC MemberYes
Contact personDogan Atilgan, atilgan__at__ankara.edu.tr, 0(312) 223 57 61
Main Fields4. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsAbstract:
Doç. Dr. Doğan Atılgan
"VERİ TABANLARININ KULLANIM İSTATİSTİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ"
Özet
Üniversitelerin satın aldıkları veri tabanlarında yer alan tam metin ya da bibliyografik içerikli elektronik kaynakların yarar değerlendirmesinin bir boyutu da kullanim istatistikleridir. Kullanım istatistikleri genellikle satici firmalar tarafından alınmaktadır. Bilgi merkezleri firmalardan gelen bu verilerle yetinmek ya da o düzeyde değerlendirme yapmak zorundadırlar. Ancak
bazı veri tabanlarında firmaların verdikleri istatistikler ile kurumların kendi bilgisayralarından elde ettikleri kullanım oranları arasında farklılıklar gözlenmektedir. Bu nedenle bilgi merkezleri kullanım istatistiklerini kendi kuracakları sistemlerle elde etmeleri sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.
Anahtar kelimler: Kullanım istatistikleri-Veri tabanı değerlendirme

Oya Gürdal
"Veritabanlarında Performans Ölçümü: “5C Modeli”
Bilgi erişim sürecinin ürünü bilgidir; süreçte ürünü ortaya koyan birey,entelektüel açıdan bir dönüşüm süreci yaşamıştır. Dönüşüm sürecini yaşayan birey, kendisinden önce üretilen bilgi ve onun sahipleri ile etkileşimde bulunmuştur. Dönüşüm sürecinin ürünü olan bilginin bulunduğu “bilgi erişim sistemi” ise birey ile bilgi arasındaki etkileşimi olanaklı kılmaktadır; sistemin tasarımı, geliştirilmesi ve kullanımı emek, maliyet ve zaman derektirmektedir O halde sistem titizlikle ölçülmeli ve/veya değerlendirilmelidir.
Bildiride, “bilgi erişim sistemi” türlerinden olan online (doğrudan erişimli) veritabanlarının, kullanıcı için “katma değer” yaratma kriterlerinin neler olabileceği/olması gerektiği, kütüphaneci / bilgi uzmanı gözüyle ele alınacak ve önceden belirlenecek sorularla tartışmaya açılacaktır. Konu, “5C
Modeli” terimi ile adlandırdığımız bir ‘kavramsal yaklaşım’ ile
irdelenecektir. 5C; yaşamın her aşamasında hemen hemen her nesne, olay, olgu ve kavrama uyarlanabilecek bir ‘yaklaşım tarzı’, aynı zamanda bir ‘dönüşüm’ ve ‘denge’ unsuru olarak nitelendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Veritabanları, Performans Ölçümü, Performans Değerlendirme, Bilgi Erişim Sistemleri, Bilgi Erişim Süreci, 5C Modeli

Dr. Özlem Bayram

YÜKLENMİŞ VERİLERİN ANALİZİNDE KULLANILABİLECEK ÖLÇÜMLER VE KULLANICI MERKEZLİ
ARAŞTIRMA İLE DESTEKLENMESİ
ÖZET
Üniversite kütüphanelerinde elektronik ve çevrimiçi kaynakların sağlanmasında ve değerlendirilmesinde karar verme sürecinde performans ölçme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Bu amaçla gerek bibliyografik ve öz erişimli ve gerekse tam metin erişimli veri tabanlarının yararlılık düzeylerinin belirlenmesinde
kullanıcı araştırmaları yapılması gerekli olmakla birlikte yeterli bir ölçüt olarak kabul edilmemelidir. Bu anlamda çok fonksiyonlu istatistiksel değerlendirme ölçütlerinin kullanılarak doğrudan veri tabanlarının kullanımlarına ilişkin yüklenmiş verilerin analiz edilmesi önerilmektedir. Böyle bir çalışma için gelişmiş bir istatistiksel yazılım gereklidir. Tartışma grubu kapsamında çok amaçlı bir değerlendirmede veri tabanlarının kullanımı sürecinde oluşacak verilerin analizi için hangi ölçütlerin uygulanabileceği ele alınacaktır. Ardından bu ölçütlere fonksiyonel anlamda
destek olabilecek kullanıcı merkezli bir araştırmanın içeriği üzerinde durulacaktır.
RemarksDaha önce gonderdigim bilgi de Turkce karakter sorunu oldugundan yeniden gonderilmektedir.

prev (64) overview next (66)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente