Paper 66

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (65) overview next (67)

66 - TitleGrid hesaplama Sistemlerinde Güvenlik Araçları
AuthorsIrfan MACIT , Çukurova Ünivversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Fahriye MACIT , DSİ VI. Bölge Müdürlüğü-Adana
PC MemberNo
Contact personIrfan MACIT, imacit__at__cu.edu.tr, 03223387360
Main Fields8. Yüksek Başarımlı Hesaplama
Other Main FieldsGrid ve Kümeleme Sistemleri
Abstract + KeywordsGrid hesaplama sistemleri coğrafik ortam ve işletim sistemleri platformundan bağımsız olarak dağıtılmış hesap işlemleri yapan bilgisayar kümeleri olarak kısaca tanımlanabilir. Grid sisteminde bir veya daha çok yönetici ortak bir proje üzerinde yönetim hakkına sahip olabilir. Gönüllü veya işlem yapmaya hazır olan dağıtık uç birimleri ise kendilerine gönderilen veri parçacığını işleyerek yönetici birime yollar. Hesaplanan veriler alınırken veya gönderilirken doğrulama mekanizmalarının çalıştırılması gerekir. Globus Toolkit version 2 (GT2) ve Globus Toolkit vesion 3 (GT3) grid araçları güvenlik servisleri konusunda grid sistemine kontrol sağlamaktadır. GT2 ve GR3 arasında belirgin farklar vardır. GT2 kerberos ve X.509 sertifika sistemini temel alarak GridFTP iletişimini sağlamaktadır. GT3 ise Open Grid System Architecture (OGSA) modeli ile web servis teknoloj,ler,n, kullanarak iletişimi sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı Gt2 ve GT 3 arasındaki temel farklılıkların neler olduğunu kısaca açıklamak ve çalışmalarda dikkaet edilecek hususlar hakkında bilgi vermektir.
Remarks

prev (65) overview next (67)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente