Paper 7

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (6) overview next (8)

7 - TitleÜniversite Kütüphanelerinde Web Tabanlı Kullanıcı Memnuniyeti Ölçümü
AuthorsErol Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
PC MemberNo
Contact personErol Yılmaz, erol.yilmaz__at__yok.gov.tr, (0 312) 298 74 57
Main Fields4. Elektronik Kütüphaneler
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet:

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, Internet uygulamalarını/ web tabanlı uygulamaları, kamu ve özel hemen tüm sektörlerde gündeme getirmiş durumdadır. Bugün eğitimden sağlığa, sanayiden turizme kadar, çok geniş bir yelpazede mal ve/ veya hizmet üreten pekçok kamu ve özel sektör işletmesi, değişik amaçlarla Internet’in sunduğu olanaklardan yararlanmaktadır.
Organizasyonlar, Internet’ten, ürettikleri mal ve/ veya hizmete ilişkin teknik bilgiler vermenin yanı sıra; kurumlarını tanıtmak ve ayrıca “müşteri”lerinden, personel, ürün, hizmet vb. bilgiler başta olmak üzere kendileriyle/ kurumlarıyla ilgili konularda “geribildirim” almak amacıyla da yararlanmaktadırlar.
Özellikle yakın zamanlarda yoğunlaşmaya başlayan bir uygulama olarak, kimi işletmeler, tanıtımın da ötesine geçerek, müşterilerinin memnuniyet düzeylerini ölçmek amacıyla da Internet’ten yararlanmaya başlamışlardır.
Üniversite kütüphaneleri de, ülkemizde ve yurtdışında, sundukları bilgi hizmetlerinin teknik olarak düzenlenmesinden sunumuna kadar yoğun bir şekilde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaktadırlar. Internet, bu kütüphanelerde, çeşitli mesleki faaliyetleri gerçekleştirmenin yanı sıra, kullanıcılardan geribildirim almak için de kullanılmaktadır.
Bugün gelinen aşamada yurtdışında, birçok farklı sektör kurumu gibi, üniversite kütüphanelerinin de, “müşterilerin” elektronik mesaj gönderebilmelerine olanak sağlayan elektronik posta sisteminin ötesine geçtikleri; Toplam Kalite Yönetimi (TKY)’nin temel ilkelerinden olan “müşteri memnuniyetinin” ölçümüne yönelik “müşteri memnuniyeti ölçekleri” geliştirdikleri; bu ölçekleri Internet ortamındaki kütüphane sayfaları aracılığıyla kullanıcılarına sundukları ve elde edilen verileri, hizmetlerini yeniden yapılandırırken değerlendirdikleri görülmektedir.
Bu bildiride, ülkemiz üniversite kütüphanelerinin web ortamında kullanıcı memnuniyetinin ölçümüne yönelik neler yaptıkları örneklerle irdelenmeye çalışılacak ve ayrıca, yurt dışı üniversite kütüphanelerinin “web tabanlı kullanıcı memnuniyet ölçekleri” ile ilgili uygulamalarından örnekler sunulacaktır.Anahtar Kelimeler:

Üniversite kütüphaneleri, Kullanıcı Memnuniyeti, Web tabanlı uygulamalar


Remarks

prev (6) overview next (8)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente