Paper 80

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (79) overview next (81)

80 - TitleKampüs Ağları için LMDS ile Kablosuz Optik Haberleşme Sistemlerinin Karşılaştırılması
AuthorsSezai A. Tekin, Niğde Üniversitesi
Yusuf E. Yenice, Niğde Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personSezai Alper Tekin, sezaialper__at__hotmail.com, 0382-2150953
Main Fields2. Kampus Bilgisayar Ağları
7. Ulusal ve Kurumsal Ağ Yapıları
13. Yeni Teknolojiler
Other Main Fields
Abstract + Keywords
Kampüs bilgisayar ağlarında omurga oluşturulması için yaygın olarak fiber optik kablo kullanılmaktadır. LMDS ve Kablosuz Optik Haberleşme (KOH) sistemleri gibi geniş bantlı kablosuz erişim teknolojileri çeşitli birimleri şehir içine dağılmış üniversiteler için fiber kablonun alternatifi veya üniversitenin merkezden uzaktaki birimlerinin omurgaya bağlanmasında fiber omurgayı tamamlayıcı olabilir. Çok kısa bir süre içinde kurulup devreye alınabilen bu sistemler omurgadaki arızalı hatların yerini geçici olarak almak üzere fiber omurganın yedeği de olabilir. Bu çalışmada sözkonusu kullanım amaçları için LMDS ve KOH sistemlerinin karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu sistemlerin performansı özellikle meteorolojik şartlara çok bağlı olduğu için genel geçer bir sonuç çıkarmak zor olmakla birlikte, neredeyse üstel olarak artan bant genişliği ihtiyacı düşünüldüğünde orta-uzun vadede KOH sistemlerinin tercih edileceği aşikardır.

Anahtar Kelimeler : Kampüs bilgisayar ağları, LMDS, Kablosuz optik haberleşme

RemarksTam metni göndermek için biraz ek süre alma
imkanımız var mı?

prev (79) overview next (81)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente