Paper 93

Generated: Tue Feb 17 20:10:05 2004

prev (92) overview next (94)

93 - TitleELEKTRONİK WORKBENCH DEVRE SİMÜLASYON PROGRAMININ UZAKTAN EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
AuthorsHakan Çalıº, Süleyman Demirel Üniversitesi
Kubilay Taºdelen, Süleyman Demirel Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personHakan ÇALIª, hcalis__at__tef.sdu.edu.tr, 246-2111345
Main Fields9. Uzaktan Eğitim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET
Elektronik Workbench (EWB) ve Pspice aslında aynı iºi yapan iki devre simülatörüdür. Pspice, EWB den daha uzun zamandır piyasadadır. Pspice programlanabilen bir simülatör iken EWB grafik arabirimli (GUI) li görsel bir simülatördür. Bu görselliği yüzden EWB Pspice göre kullanımı daha kolaydır. Pspice grafiksel ortamda çalıºmadığı için baºlangıçta öğrenmesi zordur, giriºini devre için tanımlanan bir dosyadan alır ve buna uygun bir çıkıº üretir. Bu bildiri elektrik ve elektronik devrelerin simülasyonuunda kullanılan yaygın simülatörlerin karºılaºtırılmasını ve EWB programının öğrenme kolaylığı açısından temel bilgi eksikliği fazla olan öğrenciler için daha fazla üstünlük sağladığını gösterir. Ancak Pspice ın da araºtırma amaçlı çalıºmalarda tercih edilen daha güvenilir bir program olduğunu ifade eder.
Anahtar sözcükler:Devre Simülasyonu,Elektronik Workbench, PSpice
Remarks

prev (92) overview next (94)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente