Paper 141

Generated: Sun Jan 16 13:29:19 2005

prev (140) overview next (142)

141 - TitleCOST -Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği
Authorssülbiye yaşar, KSÜ
PC MemberNo
Contact personsülbiye yaşar, ajla_yasar__at__yahoo.com, 03442240839
Main Fields1. Mobil Ağlar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsYukarı atmosfer modern toplumun yersel ve yer-uzay iletişimi alanındaki başarıları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.Uzay ortamındaki zıt koşullar,uydu işlemlerinde,iletişiminde ve deniz ulaşımını yönlendiren sistemlerde bozucu etkilere neden olduğu gibi birçok sosyoekonomik kayıplara da yol açmaktadır.Öte yandan yukarı atmosfer gökyüzünde bir yansıtıcı görevi görerek özellikle HF bandında ardışıl yansımalar ile iletişimde etkili olur ve bu suretle uzak mesafe yersel haberleşme sistemleri için bir araç olarak destek oluşturur. Yukarı atmosferdeki radyo dalgası yayılımı kompleks bir fenomendir.Ve farklı tip sistemlerde kendini farklı şekillerde gösterir.Örneğin zayıflama seviyesi, düşük seviyeli yersel haberleşme sistemlerinde link kullanılabilirliğinin saptanmasında önem taşırken,zaman gecikmesi seviyesi uydu yön bulma sistemlerinde alan ve konum saptanmasında başlıca önem arz eder.Doğru propagasyon (yayılım) bilgisi tasarımı geliştirmek için önemlidir.Ve birçok modern yersel ve uydu iletişim sistemlerinin yürütülmesi ve işletilmesinde , yukarı atmosfer iletişimindeki artan gereksinimler hesaba katılmalıdır.COST 217 aksiyonunun temel amaçları şunlardır:
●Özellikle GNSS ve diğer gelişmiş yer-uzay ve uydu-uydu uygulamaları gibi yeni haberleşme servislerinin teknik geliştirme ve uygulamalarına katkı sağlayacak çalışmalar yapmak.
●İyonosferik karışıklıkların ve değişimlerin haberleşme üzerindeki etkisinin tahmini ve minimum düzeye indirilmesi amacıyla yöntem ve algoritmalar geliştirilmesi.
●İyonosferik ve plazmosferik bilgilerin anlık ve gelecek tahminleri destekleyecek şekilde elde edilmesini sağlamak.
●Yersel ve yer-uzay haberleşmesi için iyonosferik ve plazmosferik koşulların tahmini alanında gelecekteki işbirliği çalışmalarını teşvik etmek ve kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak.
Remarks

prev (140) overview next (142)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente